De Hersenfabriek › Campus Groningen

De Hersenfabriek

De Hersenfabriek

De Hersenfabriek bestaat uit Petra Westerhof en Wendy Tukkers. We zijn beiden psycholoog en hebben onze focus gelegd op QEEG-metingen en neurofeedback. De Hersenfabriek behandelt kinderen en volwassenen met diverse klachten en ziektebeelden. Naast ons werk in de praktijk geven we voorlichting over neurofeedback en geven we scholing. Inmiddels werken we al vele jaren met veel plezier met QEEG-metingen en neurofeedback.

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode. Bepaalde klachten en ziektebeelden gaan samen met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Neurofeedback is een vernieuwende behandelmethode: het is gebaseerd op het principe dat wanneer je hersenactiviteit verandert, je klachten ook veranderen.

Hoe werkt neurofeedback?

Afwijkende hersenactiviteit wordt gemeten en voor jou op een computerscherm in beeld gebracht. Veranderingen kun je op het computerscherm zien. Wij leren je om deze patronen te beïnvloeden en te verbeteren. Door herhaalde training kan de hersenactiviteit steeds verder verbeteren. Zo kunnen klachten verminderen of verdwijnen en dat geeft een verbetering in jouw functioneren.