BioBTX › Campus Groningen

BioBTX

BioBTX

Het initiatief van BioBTX past in de ontwikkeling van groene chemie, of zoals het officieel heet biobased chemistry. De chemiesector probeert te verduurzamen door meer te recyclen en meer groene grondstoffen uit biomassa te maken. Groene plastics is zo'n duurzaam product, waar ook grote consumentenmerken belangstelling voor hebben. Grote drank- en voedingsconcerns als Coca-Cola en Danone zijn op zoek naar 100%-procent groene plastic om hun producten duurzamer te maken.

BioBTX B.V. is opgericht om efficiënte en effectieve technologieën te ontwikkelen voor de productie van biobased BTX (de moleculen benzeen, tolueen en xyleen, ook wel aromatische stoffen genoemd, hoogwaardige chemische bouwstenen die normaal gesproken gemaakt worden uit petrochemische stoffen) en bio-olie. Bij het realiseren van deze bijdrage zal BioBTX aanzienlijk bijdragen tot het duurzamer maken van de chemische en kunststofindustrie.

Van houtsnippers bioplastics maken? || CampusTV

Van houtsnippers bioplastics maken? || CampusTV