Bio Cooperative › Campus Groningen

Bio Cooperative

Community

Bio Cooperative

De bio-economy business coöperatie​ is de onafhankelijke organisatie en het samenwerkingsverband van het bio-economy MKB in Noord-Nederland, dat zich richt op kennisdeling en de realisatie van kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden.

Wat doet de Bio Cooperative voor haar leden?

Er worden voortdurend marktgestuurde projecten gerealiseerd binnen verschillende domeinen, zoals ‘​Bioprocessing’​, ‘​Biochemicals’​ en ‘Biomaterials’​. Er wordt ook eenduidig gecommuniceerd naar de buitenwereld. De coöperatie ondersteunt haar leden op het gebied van o.a. financiering, wet- en regelgeving, lobby, marketing en branding, en stelt de leden in staat te doen wat ze het beste doen: inhoudelijke vraagstukken rondom de bio-economy regionaal inbedden en zorgen voor economische impact en werkgelegenheid.

Doelen:

  • Versterken economische bedrijvigheid​ in de bio-economie in Noord-Nederland
  • Vergroten bio-economie ​innovatiecapaciteit​ ​van haar leden
  • Bevorderen ​operationele samenwerking​ tussen de leden

Waarom de Bio Cooperative?

De ontwikkeling van een bio-economy is essentieel.​ Enerzijds om het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek voortvloeiende uit een groeiende wereldbevolking, de snelle uitputting van natuurlijke grondstoffen en de toenemende druk op milieu en klimaat. Anderzijds voor het behouden en creëren van economische groei en werkgelegenheid.

Agri-food en chemie

De Biobased Economy komt tot bloei in Noord-Nederland​. Alle essentiële sectoren zijn aanwezig. Met de uitgestrekte agri-food sector is de totale productie van biomassa in Noord-Nederland veruit het grootst van heel Nederland. In Emmen en Delfzijl staat de chemie sector goed op de kaart, met in Emmen het meest gespecialiseerde kunststoffen cluster van Europa binnen Chemport Europe. Dit nieuwe, noordelijke ecosysteem voor biobased chemie heeft als doelen om de groene economie te versnellen en de chemische sector in deze regio wereldwijd op de kaart te zetten. Binnen Chemport Europe krijgt de bestaande bedrijvigheid in de regio, met een concentratie op de chemieparken in Delfzijl en in Emmen, een krachtige impuls. Ook wordt er ingezet op de acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen en veelbelovende start-ups. Samenwerkende partijen en initiatoren van Chemport Europe zijn o.a. de NOM, Groningen Seaports, Triade, GETEC, de provincies Groningen en Drenthe.

North4Bio

North4Bio