ARDENA › Campus Groningen

Ardena Assen

Ardena Assen is een onafhankelijk contract laboratorium en is sinds 1969 gevestigd in Assen.  Ardena Assen is gespecialiseerd in de analyse van endogene en exogene verbindingen in biologische matrices afkomstig van mens en dier.

Ardena Assen :

  • Bioanalyse
  • Klinisch en preklinisch
  • 'Drug discovery services'
  • Logistieke diensten

There is more to bioanalysis