ARDENA › Campus Groningen

Analytical Biochemical Laboratory

 

Analytical Biochemical Laboratory (ABL) is een onafhankelijk contract laboratorium en is sinds 1969 gevestigd in Assen.  ABL is gespecialiseerd in de analyse van endogene en exogene verbindingen in biologische matrices afkomstig van mens en dier.

ABL :

  • Bioanalyse
  • Klinisch en preklinisch
  • 'Drug discovery services'
  • Logistieke diensten

There is more to bioanalysis