Ontmoet onze bedrijven › Campus Groningen

Ontmoet onze bedrijven

Ontmoet onze bedrijven

 

Samenwerken als basishouding

De Campus ziet voortdurend nieuwe verbanden en legt nieuwe verbindingen met als doel het slimme begin aan duurzame ontwikkelingen te realiseren met impact op de regionale economie. Vanuit ondernemerschap, met wereldberoemde onderzoeksinstituten en een sterke en open samenwerkingscultuur realiseert de Campus impact op wereldniveau.
Ondernemerschap staat voorop: de Campus bruist van zowel jonge als ervaren ondernemers, met grote hoeveelheden start-ups en midden en klein bedrijf, allen met dezelfde vraaggestuurde en een op samenwerking gerichte mentaliteit.

De Campus helpt deze brede groep jonge en ervaren ondernemers om effectiever samen te werken, met elkaar én met de andere Campus stakeholders. Hiervoor wordt met name de coöperatieve structuur geïmplementeerd: samenwerking voor en door ondernemers. Denk aan de recent ontwikkelde Life Cooperative en de ontwikkelingen rondom Bio-economy. De schaalvoordelen worden op vele manieren zichtbaar, voor zowel de leden van de coöperaties als de stakeholders daaromheen. Het is de ondernemerschap waar vanuit én waarvoor de Campus zich richt regionale op economische ontwikkeling: ondernemerschap die innovaties naar de markt brengt, die werk biedt aan ruim 95% van de regionale bevolking en waar studenten tijdens en na hun studie een plek vinden.

Op de Campus bevinden zich richting de 200 bedrijven, vele met sterke wortels en banden in de kennisinstellingen. Hieronder een greep uit de community.