Valorisatie › Campus Groningen

Valorisatie

Valorisatie

Van kennis naar business

Wetenschap dient de maatschappij. Kennis is het antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd en de belangrijkste motor van onze economie: de bron van welzijn en welvaart. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doen uitmuntend onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s als gezond ouder worden (healthy ageing), energie en een duurzame samenleving (sustainable society). Maar om dat vervolgens maatschappelijk en economisch uit te munten is meer nodig.

Kennis moet vertaald worden naar toepassingen die in de praktijk werken. Wanneer mensen innovaties kopen en gebruiken om gezond te blijven of weer te worden, energie te besparen of groener te leven, neemt hun welzijn en welvaart toe. Bedrijven die de innovaties leveren scheppen banen en groei. Dat gaat niet vanzelf. Wetenschappers en ondernemers moeten elkaar vinden en begrijpen, kennis delen en samenwerken, ideeën omzetten in nieuwe producten en die met succ­­­es naar de markt brengen.

Aanpak
De Business Generator Groningen maakt kennis vanuit het UMCG en de RUG beschikbaar voor ondernemers door  samenwerkingsverbanden aan te gaan en licentiecontracten af te sluiten. Daarnaast helpt de Business Generator (nieuwe) ondernemers starten en groeien, aan financiering en toegang tot relevante netwerkpartners.

Van kennisaanbod naar kennisvraag
Samen met het Center for Development and Innovation (CDI) van het UMCG en Northern Knowledge intensiveert de Business Generator de contacten met het bedrijfsleven om een omslag te realiseren van science push naar market pull. Het identificeren en bedienen van de kennisvraag vanuit bedrijven stelt ons in staat meer kennis met meer succes naar de markt te brengen.