Zernike Advanced Processing (ZAP) › Campus Groningen

Zernike Advanced Processing (ZAP)

Zernike Advanced Processing (ZAP)

ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland. ZAP speelt in op de steeds sterkere signalen dat het gebruik van fossiele bouwstenen snel moet verminderen. Door innovatieve activiteiten in de regio te stimuleren draagt ZAP bij aan het vergroten van de werkgelegenheid.

Het ZAP innovatiecluster versterkt de Zernike Campus verder als locatie waar kennis en bedrijvigheid elkaar ontmoeten. De faciliteit is gerealiseerd op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool Groningen. In deze werk- en broedplaats van onderwijs en bedrijfsleven vindt opschaling plaats van lab- tot kruiwagenschaal. Het bedrijfsleven kan tegen een overeengekomen vergoeding gebruik maken van de ruimte, de apparatuur en de expertise van studenten en docenten in ZAP om zo hun laboratoriumuitkomsten in een semi-industriële omgeving te testen. Dit is uniek in Noord-Nederland.

Founding fathers

Het Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen zijn de founding fathers van ZAP. Zij zijn in september 2015 gestart met een deel van hun opleidingen in ZAP. Ook de Rijksuniversiteit Groningen maakt voor de onderzoeksvragen uit het werkveld, in samenwerking met het mbo en hbo, van deze ruimte.

Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility