TRACER - Center of Expertise › Campus Groningen

TRACER - Center of Expertise

TRACER - Center of Expertise

TRACER is een initiatief van het UMCG. Dit initiatief is een academisch contract research organisatie dat state-of-the-art diensten aanbiedt voor (voor-) klinische vertaling en evaluatie van fluorescerende tracers in verband met beeldgeleide chirurgie, pathologie en endoscopie. Binnen TRACER ontwikkelen we, GMP-fabricage en evalueren we de fluorescerende tracer klinisch vanuit vroege fase klinische studies tot fase III gerandomiseerde klinische studies.

Your Tracer, Our Expertise