Pharma Portal › Campus Groningen

Pharma Portal

Pharma Portal

‘Op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling hebben we in Noord-Nederland iets heel bijzonders in handen’. Dat zei gedeputeerde Patrick Brouns bij de lancering van het Pharma Portal en het fonds Pharma Connect Capital op 12 oktober. Door het combineren van de regionale sterke expertise in het Pharma Portal en risicokapitaal in Pharma Connect Capital wordt de Groningse sterkte op het gebied van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in een stroomversnelling gebracht, wat een impuls zal geven aan de verbetering van de gezondheidszorg.

Pharma Portal: etalage met veelbelovende initiatieven

Om het aantal kwalitatief sterke initiatieven te laten groeien is het nieuwe Pharma Portal ingericht. Binnen het portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid en versneld verder gebracht. ‘Het portal fungeert als kwaliteitssysteem én keurmerk’ zegt Martin Smit, voorzitter van de Pharma Portal Board. De Pharma Portal voegt expertise toe gebaseerd op langjarige ervaring in de internationale pharma industrie . ‘Plannen worden gemaakt volgens de normen die gelden binnen de industrie en ook uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat door de industrie verwacht wordt. De concepten worden onafhankelijk beoordeeld op inhoudelijke en commerciële potentie. Hier wordt als het ware een etalage gecreëerd met de veelbelovende initiatieven. Klaar om in geïnvesteerd te worden.’

Doelstelling Pharma Portal

Doelstelling van het Pharma Portal is om: 
1. Bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om zo de kans op (commercieel) succes te verhogen;
2. Binnen 5 jaar 2 tot 5 vroege fase proposities in de kliniek krijgen en/of licentiëren/verkopen aan de farmaceutische industrie; 
3. Het op hoger niveau brengen en uitbouwen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB, en MKB onderling te bevorderen; 
4. Vanuit de basis met nieuwe proposities de Noord Nederlandse concurrentiepositie te versterken binnen de Life Sciences. 
 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: