Energy Transition Center (EnTranCe) › Campus Groningen

Energy Transition Center (EnTranCe)

Energy Transition Center (EnTranCe)

EnTranCe (Energy Transition Centre) is de proeftuin voor toegepast onderzoek naar energie en energietransitie. De proeftuin is gevestigd op Zernike Campus Groningen en maakt deel uit van de Energy Academy Europe.

 

Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten.

EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken. Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Centre biedt. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.