Center for Sustainable Antimicrobials › Campus Groningen

Center for Sustainable Antimicrobials

Center for Sustainable Antimicrobials

Het Center for Sustainable Antimicrobials (CeSAM) is een erkend nationaal expertisecentrum dat zich richt op het tegengaan van antimicrobiële resistentie (AMR). CeSAM verbind meer dan 40 internationaal erkende wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het overkoepelende doel van dit gezamenlijke onderzoeksinitiatief is het doen van fundamenteel en translationeel onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, diagnose methodieken en antimicrobiële therapieën. Waarbij de nadruk ligt op het aanpakken van resistente bacteriestammen, terwijl ook wordt gewerkt aan het voorkomen en verspreiden van antimicrobiële resistentie.

De wetenschappelijke uitdaging is de ontwikkeling van nieuwe intelligente "antimicrobials" om bestaande resistentie bacteriën te doden. Het onderzoek behelst een compleet begrip van antibacteriële resistentie als ook de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen. Dit tot nieuwe kansen voor het toepassen van deze wetenschappelijke kennis voor de ontwikkeling van concrete producten via start-ups of samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven. Om hierbij te helpen heeft CeSAM toegang tot geavanceerde faciliteiten voor in vitro en in vivo onderzoek en klinische studies. Een klinische fase 1 faciliteit voor het onderzoeken van nieuwe antibiotica staat gepland voor de nabije toekomst .

De klinische uitdaging is het ontwikkelen van snelle, individuele diagnostische en therapeutische oplossingen (gezamenlijk "theragnostic"), gebaseerd op bestaande en nieuwe antibiotica, voor een optimale behandeling van patiënten. CeSAM richt zich in dit onderzoek op het behandelen en voorkomen van gezondheidszorg-gerelateerde resistente infecties, en de verdere verspreiding van resistentie bacteriën. Hierbij wordt onder andere ingezet op de ontwikkeling van "rapid diagnostics", persoonlijke behandelplannen en real-time "antimicrobial stewardship" tijdens de behandeling.

De oplossingen die CeSAM wil bieden zijn:

  • een diepgaand begrip van antimicrobiële resistentie van belangrijke pathogenen en de bijbehorende epidemiologie,
  • volledig gekarakteriseerde en succesvol geteste nieuwe, slimme antibiotica (klinische fase 1),
  • strategieën voor een voorzichtig gebruik van antibiotica om de verdere ontwikkeling van resistentie tegen te gaan,
  • de ontwikkeling van gecombineerde snelle diagnostiek met gepersonaliseerde behandeling ("personalized theragnostics").