Biomaterials development center › Campus Groningen

Biomaterials development center

Biomaterials development center

Het doel van het Biomaterials Development Center is om implantaat gerelateerde infecties te verminderen door een aantal innovatieve infectieresistente biomaterialen (of coatings) richting klinische toepassing te brengen.

Het Biomaterials Development Center (BDC) streeft er naar om biomaterialen te ontwikkelen door te investeren in langdurige samenwerkingen met een aantal grote medtech bedrijven.

Door de uitgebreide kennis, faciliteiten en middelen van het BDC te combineren met de aanwezige marktkennis, technische vaardigheden en de kennis van reeds bewezen medische apparatuur / materiaalbedrijven, streven we ernaar om nieuwe infectiebestendige materialen voor klinische toepassing te ontwikkelen.

De BDC coördineert en focust de ontwikkeling van infectieresistente biomaterialen "from bench to bed" met behulp van een aantal belangrijke afdelingen binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de RUG.

"Bringing infection-resistant biomaterials from bench to bed"

Voor meer informatie over het Biomaterials Development Center
Craig A. Grove PhD, Project manager
c.a.grove@umcg.nl
Tel: +31 (0)652724594