Topinstituten & proeftuinen › Campus Groningen

Topinstituten & proeftuinen

Topinstituten & proeftuinen

De Campus ziet voortdurend nieuwe verbanden en legt nieuwe verbindingen met als doel het slimme begin aan duurzame ontwikkelingen te realiseren met impact op de regionale economie. Vanuit ondernemerschap, met wereldberoemde onderzoeksinstituten en een sterke en open samenwerkingscultuur realiseert de Campus impact op wereldniveau.

Kennis is het antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd en de belangrijkste motor van onze economie. Wetenschap dient de maatschappij. Topinstituten op de Campus doen uitmuntend fundamenteel én toegepast onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s als gezond ouder worden (healthy ageing), energie en een duurzame samenleving (sustainable society). Interactie met het (lokale) bedrijfsleven binnen deze instituten en proeftuinen een belangrijke pijler. Hieronder vindt u een greep uit de excellente instituten en proeftuinen waarin Campus Groningen voorziet, allen ondersteunend en voortkomend uit ons DNA.