Onderzoek › Campus Groningen

Toponderzoek

Onderzoek

De Campus ziet voortdurend nieuwe verbanden en legt nieuwe verbindingen met als doel het slimme begin aan duurzame ontwikkelingen te realiseren met impact op de regionale economie. Vanuit ondernemerschap, met wereldberoemde onderzoeksinstituten en een sterke en open samenwerkingscultuur realiseert de Campus impact op wereldniveau.

 

Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich in de Europese top van wetenschappelijk onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt op innovatieve wijze toegepast bij het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Ontwikkelingen in de wetenschap ontstaan vaak op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Daarom zijn veel onderzoeksgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen multidisciplinair samengesteld. Daarnaast neemt de Rijksuniversiteit deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Groningse onderzoekers op de Zernike Campus werken dagelijks samen met collega’s die zich overal ter wereld bevinden. Het onderzoek binnen de RUG richt zich op drie speerpunten, namelijk: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Met deze thema’s slaat de universiteit een brug tussen wetenschap en samenleving. Wetenschappers van de RUG werken op grote schaal samen met partners uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

De Rijkuniversiteit Groningen heeft het onderzoek ondergebracht in diverse vakgroep, instituten en samenwerkingsverbanden. Enkele voorbeelden van deze top instituten:

  • Energy Academy Europe
  • Zernike Institute for Advanced Materials
  • Kapteyn Instituut

Onderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen

Als University of Applied Sciences doet de Hanzehogeschool praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling in de beroepspraktijk en de maatschappij. Daarnaast levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor het onderwijs. Het onderzoek is bij de Hanzehogeschool ondergebracht in de verschillende kenniscentra en Centers of Expertise. De strategische speerpunten Energie en Healthy Ageing hebben een prominente plek binnen het onderzoek. Een belangrijke focus ligt hierbij op ondernemerschap en excellentie.

Wilt u als ondernemer toegepast onderzoek laten uitvoeren door onderzoekers van de Hanzehogeschool, of in samenwerking met hen? Lees dan hier over de mogelijkheden op Zernike Campus Groningen.

 

Kenniscentra Hanze
Kenniscentra zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin de krachten van onderwijs en lectoraten worden gebundeld. Lectoraten bestaan uit lectoren en kenniskringen. Een kenniskring bestaat uit docent-onderzoekers van verschillende opleidingen en externe deskundigen, zoals mensen uit het bedrijfsleven. Studenten worden bij de onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma uitvoeren. Elk kenniscentrum doet onderzoek dat belangrijk is voor de regio én daarbuiten. ​​

De Hanzehogeschool en het bedrijfsleven werken nauw samen om nieuwe oplossingen te vinden voor vragen op het gebied van energie en duurzaamheid. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is EnTranCe, dé hotspot van toegepaste wetenschap op het gebied van energie en energietransitie (link). Onderzoekers, ondernemers en studenten werken hier samen met uitmuntende moderne technologieën om oplossingen te vinden op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook bij Zernike Advanced Processing (ZAP), de proeffabriek voor nieuwe ontwikkelingen in de procesindustrie, komen onderzoekers, ondernemers en studenten samen om tot creatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van energie en reststroom.