Werkconferentie: “Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie” › Campus Groningen

Werkconferentie: “Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie”

Werkconferentie: “Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie”

Werkconferentie: “Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie”

do, 3 oktober 2019
De Biotoop, Haren

New Energy Coalition, Groninger EnergieKoepel, EnergystorageNL en provincies Groningen en Drenthe organiseren op 3 oktober de werkconferentie “Aan de slag met energieopslag, slimme netten en netcongestie” in de Biotoop te Haren (Gr.).

Opwekprojecten, energieopslag en smart grids

Partijen die zich bezig houden met vraag en aanbod binnen opwekprojecten, energieopslag en smart grids worden die dag met elkaar in contact gebracht. Het belooft een interactieve middag te worden waarbij het leggen van verbindingen tussen verschillende praktijkoplossingen voor de puzzel van het totale slimme energiesysteem centraal staat.

De werkconferentie is de aftrap van een Noordelijke ‘initiatieven-tafel’ voor samenwerking en praktijkoplossingen rond energieopslag & slimme energienetten. Samen gaan wij via diverse workshops en een themamarkt ontdekken hoe wij elkaar kunnen versterken om het gewenste energiesysteem 2.0 vorm te geven.