Opening brug Penningsdijk › Campus Groningen

Opening brug Penningsdijk

Opening brug Penningsdijk

Opening brug Penningsdijk

do, 20 september 2018
10:30 uur tot 00:00 uur
Fietsbrug, kant Linnaeusborg, Zernike Campus Groningen

Op donderdag 20 september 2018 openen wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen en Paul van Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool om 10.30 uur officieel de fietsbrug over de Penningsdijk. Deze fietsbrug is een onderdeel van de Zernike Route Oost. 

De fietsbrug is te bereiken vanaf het fietspad door park Selwerd rechtdoor de Paddepoelsterweg op. De fietsbrug is aangelegd omdat de route langs de achterkant van Nijenborgh 4 is afgesloten vanwege de werkzaamheden voor de bouw van de Feringa Building.

Zernike Routes

Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Zernike Routes. Het doel van deze routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken. Inmiddels zijn er twee Zernike Routes in Groningen: Zernike Route West (via het Jaagpad) en Zernike Route Oost (via Park Selwerd).

Programma

10.30 uur   Ontvangst bij de koffiekar bij de fietsbrug Penningsdijk aan de kant van de Linnaeusbrug
10.40 uur   Toespraak door wethouder Paul de Rook. Aansluitend openingshandeling met Paul van Wijk
11.15 uur   Einde bijeenkomst

De nieuwe Zernike Route via de Penningsdijk
De nieuwe Zernike Route via de Penningsdijk