Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland › Campus Groningen

Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

do, 9 januari 2020
19:30 uur tot 22:30 uur
MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen

Een gezonde basis voor prachtig ondernemerschap start bij jezelf. Jij bent cruciaal in het realiseren van al je ondernemende voornemens. Drie inspirerende sprekers nemen je op donderdag 9 januari 2020 mee in concrete aanbevelingen. 

Wil je aanwezig zijn bij de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland? Dan kun je jezelf hier gratis aanmelden.

Langmanprijs

De Langmanprijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. Noord-Nederland als sterk collectief, los van provinciegrenzen. Noordkrachtig verbinden in alle facetten.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland de Langmanprijs 2018 gewonnen. De vorige winnaar was het samenwerkingsverband TopDutch.

Stichting Noord-Nederland&

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&. Met de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland streeft de stichting naar meer samenwerkingsverbanden in het Noorden. Zo kunnen Groningen, Friesland en Drenthe met hun eigen karakters elkaar ook heel goed versterken en komen ze samen veel verder dan alleen.