Natuurtop 2019 › Campus Groningen

Natuurtop 2019

Natuurtop 2019

Natuurtop 2019

wo, 2 oktober 2019
BuildinG, Zernikelaan 17, Groningen

De Natuurtop is dé plek voor bestuurders en medewerkers van overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen als het gaat om natuur. Draag je natuur een warm hart toe en zie je in natuur oplossingen om de bredere maatschappelijke opgaven rond landbouw en klimaat op te pakken? Kom dan op woensdag 2 oktober naar de Natuurtop! De Natuurtop wordt georganiseerd door de provincies in samenwerking met het Ministerie van LNV. Dit jaar is de provincie Groningen gastheer.

Verbindingen

De Natuurtop, een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt een maal in de twee jaar georganiseerd met een gastprovincie. Een actieve bijeenkomst van kennismaken en kennis uitwisselen. Waar verbindingen worden gelegd tussen bestuurders en beleidsmedewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden.