MKB Netwerkbijeenkomst › Campus Groningen

MKB Netwerkbijeenkomst

MKB Netwerkbijeenkomst

MKB Netwerkbijeenkomst

do, 14 juni 2018
15:00 uur tot 18:30 uur
Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen

MKB Netwerkbijeenkomst Personalized & Customized Health

Om ondernemers en start ups te helpen hun weg te vinden in de gezondheidssector en/of hun innovaties te versnellen, wordt op initiatief van de regiegroep Regiegroep Personalized and Customized Health  in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de Life Cooperative en Health Holland op donderdagmiddag 14 juni 2018 een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers en start ups kennismaken met de verschillende proeftuinen en portals die al van start zijn gegaan of nog in ontwikkeling zijn zoals Move2Innovate, I- Initiate, D-Health, Newborn en de Pharma Portal.

Proeftuinen en portals stimuleren innovaties

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers en start ups kennismaken met de verschillende proeftuinen en portals[1] die al van start zijn gegaan of nog in ontwikkeling zijn zoals Move2Innovate, I- Initiate, D-Health, Newborn en de Pharma Portal.  Een proeftuin is een laagdrempelige ‘real life-omgeving’ waar MKB’ers innovaties kunnen testen; Een infrastructuur die innovaties faciliteert. Deelnemers krijgen meer te horen over wat deze initiatieven kunnen betekenen in de ontwikkeling en in de markt zetten van hun producten en diensten.

Health Holland zal de bijeenkomst aftrappen en schetsen waar de trends, uitdagingen en mogelijkheden liggen ten aanzien van ondernemerschap in de gezondheidssector. Vervolgens zullen de proeftuinen, portals en themagroepen van Personalized and Customized Health zich kort presenteren waarna er in een aantal deelsessies nader kennis gemaakt kan worden en gezamenlijk vorm en inhoud kan worden  gegeven aan nieuwe ideeën. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

[1] Wat is een EFRO Proeftuin?              
Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Programma + aanmelden

  • 15.00 Ontvangst met koffie en thee
  • 15.15 Welkom, doel en programma van de bijeenkomst
  • 15.30 Setting the scene - Nico van Meeteren, Directeur Health Holland
  • 16.00 Pitches proeftuinen, portals en themagroepen*
  • 16.15 Eerste ronde tafelsessies
  • 16.45 Tweede ronde tafelsessies
  • 17.15 Plenaire afsluiting
  • 17.30 Start netwerkborrel
  • 18.30 Verwacht einde

*meer informatie over de initiatieven vindt u op deze eventpagina

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de Eventbrite .

Voor meer informatie over de bijeenkomst en deelname kunt u contact opnemen met Sander Hartman: sander.hartman@hannn.eu

Pharma Portal

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, verbetering van of toepassing van bestaande geneesmiddelen of een idee voor een diagnostische test? De Pharma Portal is een faciliteit die u helpt een idee tot een goed plan te maken dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Een door de Pharma Portal Board goedgekeurd plan is rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds.

Proeftuin I-Initiate

De proeftuin i-INITIATE speelt in op de marktbehoefte in medische beeldvormingstechnieken, door laagdrempelige toegang te bieden tot een hoogwaardige imaging faciliteit waar bedrijvigheid, kennis en internationale contacten samen komen om versnelt te innoveren ten behoeve van gezondheid, demografie en welzijn. Lees meer...

Proeftuin dHealth

dHealth Lab bouwt aan een proeftuin voor innovatieve digital health producten die in gevorderd stadium van ontwikkeling zijn. dHealth Lab wil deze innovaties optimaal laten aansluiten op de marktvraag en daarmee duurzame oplossingen ondersteunen die impact maken op gezondheid. We ontwikkelen een online omgeving waarin kennis, ontwikkeltools en test- en validatieomgevingen beschikbaar worden gesteld en waar toegang kan worden verkregen tot expertise. Lees meer...

Proeftuin Newborn

In de proeftuin Newborn werkt een coöperatie van 21 Noordelijke MKB bedrijven samen met het UMCG, het project Lifelines en Philips. De proeftuin Newborn creëert een testomgeving voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Lees meer...

Proeftuin Move2Innovate

Move2Innovate wordt een proeftuin waarin bedrijven hun nieuwe producten op het snijvlak van gezondheid en bewegen sneller kunnen testen en valideren zodat het innovatie traject sneller kan worden doorlopen en de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versnelt of versterkt. Lees meer...

Themagroep Onderwijs en zorgtechnologie

Vanuit de regieroep Personalized and Customized Health zijn we bezig met vraagstukken rondom (her)scholing en arbeidsmarkt. We gaan graag in gesprek met ondernemers om kennis te delen en samen oplossingen te verkennen voor het aansluiten van onderwijs op de snel veranderende praktijk. Hoe stomen we de zorgprofessional van de toekomst klaar? Lees meer...

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door:

Health Holland, Healthy Ageing Network Northen Netherlands, Regiegroep Personalized & Customized Health en de Life Cooperative.