Klimaattop Noord NL

Klimaattop Noord NL

Klimaattop Noord NL

do, 9 november 2017
Energy Academy Europe, Nijenborgh 6, 9747 AG, Groningen

Het gebouw van Energy Academy Europe op Campus Groningen is donderdag 9 november onderdeel van de Klimaattop Noord NL. Elk bedrijf en elke organisatie met een plan, project, product of dienst ten behoeve van een beter klimaat kan zich op de website van de Klimaattop Noord NL aanmelden voor deelname.

De Klimaattop Noord NL is een initiatief van de drie noordelijke provincies. De Klimaattop Noord NL brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer – gezamenlijke – actie te komen.

Thema's die aan bod komen: slim duurzaam produceren, slim besparen in de gebouwde omgeving, slim besparen in de industrie, slim balanceren en nog veel meer...

In 2050 energieneutraal

Aanmeldingen voor de top moeten zo concreet mogelijk laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn.

Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief tijdens de top op verschillende manieren presenteren: een interactieve workshop, een lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing.