Klimaattop Noord-Nederland › Campus Groningen

Klimaattop Noord-Nederland

Klimaattop Noord-Nederland

Klimaattop Noord-Nederland

do, 31 oktober 2019
Oude Suikerfabriek, Energieweg 10, Groningen

Er komt een tweede editie van de Klimaattop Noord-Nederland. Die vindt op 31 oktober plaats in de Oude Suikerfabriek in Groningen. Tot de hoofdsprekers behoort oud-PvdA-leider Diederik Samson. De bedoeling van de dag is dat bedrijven, organisaties en personen hun innovaties, plannen, projecten en ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen presenteren.

Initiatiefnemers

Het initiatief komt van de drie noordelijke provincies en de New Energy Coalition. De eerste ‘top’ vond in 2017 plaats op de Zernike Campus in Groningen en trok 1200 deelnemers en bezoekers.