Installatie lector A. Heeres › Campus Groningen

Installatie lector A. Heeres

Installatie lector A. Heeres

Installatie lector A. Heeres

do, 29 juni 2017
14:00 uur tot 18:00 uur
Energy Barn, Zernikelaan 17 in Groningen

Op donderdag 29 juni wordt dr. André Heeres geïnstalleerd als lector Chemie binnen de onderzoekslijn 'Biobased Chemie' bij de Hanzehogeschool Groningen. André Heeres houdt zich bezig met (bio)chemische modificaties van biomassastromen. Biomassa is divers; van landbouwgewassen tot (dierlijke) reststoffen.​ Tijdens deze plechtigheid vindt tevens de kick-off plaats van het kenniscentrum Biobased Economy.

Biobased innovaties

De maatschappij maakt op dit moment een gewenste en noodzakelijke transitie door naar een duurzame bio-economie. Deze economie is gebaseerd op groene grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. De transitie wordt gedragen door burgers die een duurzame maatschappij wensen, door consumenten die natuurlijke gezonde producten en natuurlijke materialen willen, door overheden die deze transitie met subsidies en wet- en regelgeving ondersteunen en door wetenschap en bedrijfsleven die biobased innovaties in de praktijk realiseren.

Onderzoek André Heeres

Binnen de onderzoekslijn 'Biobased Chemie' wil lector André Heeres met behulp van (bio)chemische modificaties aan biomassastromen deze van meer waarde voorzien en geschikt maken voor toepassingen in de chemie (materialen), voeding en de medische/farmaceutische sector. Zo wordt een koppeling gemaakt tussen zowel agro en chemie als agro en farma. De chemische omzettingen worden bij voorkeur uitgevoerd middels duurzame methodes. 

Vanuit het kenniscentrum Biobased Economy en de innovatiewerkplaats ZAP (Zernike Advanced Processing) zorgen onderzoek en innovaties voor het versterken van de activiteiten in de biobased economie en tevens het curriculum op de speerpunten van de Hanzehogeschool: Healthy Ageing en Ondernemerschap.

Programma en aanmelding

14.00 uur       Ontmoet de professionals van de toekomst
14.30 uur       Kick-off kenniscentrum biobased economy
15.30 uur       pauze/ontvangst
16.00 uur       drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur
16.15 uur       film
16.20 uur       rede dr. A. Heeres
16.45 uur       installatie
16.50 uur       dr. V.B. de Graaf-Peters, dean Instituut voor Life Science & Technology
17.00 uur       Receptie

U kunt zich hier aanmelden voor de lectorinstallatie van dr. A. Heeres.

André Heeres
André Heeres