Innovatiewerkplaats Noord-Nederland › Campus Groningen

Innovatiewerkplaats Noord-Nederland

Innovatiewerkplaats Noord-Nederland

Innovatiewerkplaats Noord-Nederland

wo, 14 februari 2018
09:00 uur tot 18:00 uur

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) organiseert samen met ondernemers, bestuurders en politici en vertegenwoordigers van kennisinstituten, het beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties de Innovatiewerkplaats Noord-Nederland op woensdag 14 februari 2018. Het doel van deze dag is om nieuwe impulsen te geven aan de economische ontwikkeling van en innovatie in Noord-Nederland.

Programma

9.00 Ontvangst en registratie
9.30 Opening door Commisaris van de koning Jetta Klijnsma
9.45 Kees Klomp, Anna van Nunen en Allan Mayo
11.00 Pauze 
11.30 Intermezzo en Paul Smit
12.45 Lunch
13.45 1e Ronde werksessies & Noordelijk Innovatiedebat
15.00 2e Ronde werksessies & Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 
16.00 Afsluiting & borrel

In de ochtend delen vier (inter-) nationale topsprekers hun visie op de kansen die de nieuwe economie Noord-Nederland kan bieden. In de middag vindt in interactieve werkvormen hierop een verdiepingsslag plaats. Denk mee over actuele noordelijke thema’s als het aanjagen van nieuwe innovaties, internationalisering, verduurzaming of de arbeidsmarkt en onderwijs. 

´s Middags wordt in interactieve werksessies dieper ingegaan op actuele noordelijke thema’s zoals het aanjagen van nieuwe innovaties, internationalisering, verduurzaming of de arbeidsmarkt en onderwijs.

Sprekers

Kees Klomp is bedrijfsadviseur en schrijft en spreekt over de ‘betekeniseconomie’. Binnen deze economie zijn investeringen niet langer gericht op winstmaximalisatie maar op wat zij betekenen voor het welzijn en geluk van mens en maatschappij. Succesvolle ondernemers richten zich volgens Klomp op business en innovatie rondom maatschappelijke opgaven.

Allan Mayo is een befaamd Europees expert smart cities, regionale transformatie en innovatiebeleid. Ook is hij ereprofessor aan de Universiteit van Birmingham en vanuit de universiteit nauw betrokken bij het City-Region Economic Development Institute.

Carola Schouten is vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (onder voorbehoud).

Paul Smit is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers voor het Nederlandse bedrijfsleven. Smit combineert humor en inhoud en speelt in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding en verandering.