Inloopbijeenkomst Zernike Campus › Campus Groningen

Inloopbijeenkomst Zernike Campus

Inloopbijeenkomst Zernike Campus

Inloopbijeenkomst Zernike Campus

di, 2 oktober 2018
16:00 uur tot 19:00 uur

Om u te informeren over de ontwikkelingen op de Zernike Campus nodigen de gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool en het Campusmanagement u uit voor een inloopbijeenkomst c.q. informatiemarkt op 2 oktober aanstaande van 16.00 uur tot 19.00 uur in de hal van de Energy Academy Europe, Nijenborgh 6, in Groningen.

De Zernike Campus groeit voorspoedig en zal dat ook blijven doen. Daarom willen we, in navolging van een eerdere inloopbijeenkomst in juli 2017, u graag bijpraten over deze ontwikkelingen.  Daarbij maken wij van de gelegenheid gebruik om u mondeling te informeren over het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus.

Onderwerpen

Op de informatiemarkt kunt u zich laten informeren over:

  • Het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan, ‘Zernike 2006’. In het bestemmingsplan faciliteren we het uitgangspunt om het bestaande onderwijsgebied en bedrijvenpark te integreren tot één campus met een mix van bedrijven en onderwijs.
  • Definitief ontwerp Zernikelaan inclusief de aansluiting ringweg. De aanbestedingsprocedure loopt en de geplande start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2019. We praten u graag bij over het laatste ontwerp en de wijzigingen.
  • Het nieuwe fietspad over de Penningsdijk, inclusief bijbehorende brug.
  • Bouwplannen van de Rijksuniversiteit, zoals de Feringa Building en Aletta Jacobshal.
  • Bouwplannen van de Hanzehogeschool, zoals nieuwbouw bij Zernikeplein 7, de aanvullende tijdelijke huisvesting en de uitbreiding van EnTranCe.
  • Het campusmanagement kan u bijpraten over ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Innovatiecentrum Avebe, Bytesnet maar ook de ontwikkelingen rondom Startup City en overige plannen die op de agenda staan.
  • Ontwikkelingen WarmteStad.

Inlopen

U bent van harte welkom. U kunt op elk moment inlopen tussen 16 en 19 uur en medewerkers van de gemeente, RUG, Hanzehogeschool, Campusmanagement en WarmteStad informeren u over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van de Energy Academy Europe, Nijenborgh 6, Groningen.

Organisatie
De organisatie van deze informatiemarkt is in handen van samenwerkende partners op de Zernike Campus Groningen: Hanzehogeschool Groningen, gemeente Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.