ICT Congres 2018 › Campus Groningen

ICT Congres 2018

ICT Congres 2018

ICT Congres 2018

do, 1 november 2018
12:30 uur tot 18:00 uur
MartiniPlaza, Leonard Springerlaan, Groningen

ICT Congres 2018 toont beslissers in het MKB hoe digitalisering leidt tot kwaliteit, groei en continuïteit. En biedt tegelijkertijd de kans om interessante zakelijke contacten op te doen. Twee plenaire sessies en 24 workshops door boeiende en deskundige sprekers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het MKB. Toegang is gratis, aanmelding verplicht.

Onderdeel van Let's Gro

Deze editie van het ICT Congres vindt plaats onder de koepel van het jaarlijkse Let’s Gro festival. Het Let’s Gro festival draait om de toekomst van Noord Nederland en vormt daarmee de perfecte gastheer voor ICT Congres 2018. 

Waarom moet een MKB-er dit congres bezoeken?

CT Congres 2018 laat zien hoe de toepassing van innovatieve technologie rendement oplevert in het MKB: dit kan bestaan uit kwantitatieve groei (afzet/omzet/winst) maar ook groei van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, en een toenemende medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

ICT Congres 2018 faciliteert kennisuitwisseling: MKB-ers laten zien hoe digitalisering hun business heeft doen groeien, welke praktische stappen daarvoor genomen dienden te worden, en welke uitdagingen ze daarbij tegen kwamen. ICT Congres 2018 heeft een netwerkfunctie: beslissers in het MKB ontmoeten elkaar in een informele sfeer.