Hanze Research Day › Campus Groningen

Hanze Research Day

Hanze Research Day

Hanze Research Day

di, 29 januari 2019
09:00 uur tot 17:00 uur
Hanzehogeschool, Zernikeplein 11 (Van DoorenVeste), Groningen

Graag nodigt de Hanzehogeschool Groningen je uit voor de zevende editie van de Hanze Research Day op 29 januari 2019. Open science staat gedurende de Hanze Research Day 2019 in de spotlights. 

Ochtendprogramma

9.00 uur             Opening Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur
9.05 uur             Jon Tennant - What do penguins, cobras, and Gimli have to do with  Open Science?
10.00 uur           Workshopronde 1
10.45 uur           Koffiepauze en posterpresentaties
11.15 uur           Workshopronde 2
12.00 uur           Lunch en posterpresenaties
13.00 uur           Middagprogramma van de kenniscentra

Middagprogramma

Interne conferentie Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Locatie: Willem Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17 (A001) 
Maximaal 80 deelnemers (dit is inclusief CVO-medewerkers)

Op dinsdagmiddag 29 januari vindt de interne conferentie plaats van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap: een jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die bij het Centrum voor Ondernemerschap betrokken is of geïnteresseerd is in wat ze doen.

De interne conferentie valt dit jaar samen met de Hanze Research Day en hiermee wordt invulling gegeven aan het middagprogramma van de Hanze Research Day. Het centrale thema is: Ondernemerschapsonderzoek vanuit het lectoraat Ondernemen in Verandering (verbinding onderwijs en onderzoek) en Ondernemerschapsonderwijs en ondersteuning (HanzeOndernemen).

Presentatie onderzoek
Tijdens deze bijeenkomst presenteren promovendi, docent- en studentonderzoekers en ook projectleiders van het Centrum voor Ondernemerschap hun onderzoek of project. De conferentie levert een interessant overzicht op van de onderzoeken en projecten die op dit moment actueel zijn. Wil je kennis komen halen, delen en verbinden? Je bent van harte welkom!

Programma

13.00 – 13.30 uur Inloop, koffie/thee
13.30 – 14.00 uur Opening
14.00 – 14.45 uur

 
Centraal thema uitgelicht 
- Ondernemerschapsonderzoek vanuit het lectoraat Ondernemen in Verandering (verbinding onderwijs en onderzoek)
- Ondernemerschapsonderwijs en ondersteuning (HanzeOndernemen)
14.45 – 15.15 uur Pitches (plenair)
15.15 – 16.15 uur Speeddate aan de hand van de pitches (decentraal)
16.15 – 16.20 uur Uitreiking Best Poster Award
16.20 – 17.00 uur Borrel