Fixusvoorlichting › Campus Groningen

Fixusvoorlichting

Fixusvoorlichting

Fixusvoorlichting

vr, 7 december 2018
15:00 uur tot 18:00 uur
Petrus Driessenstraat 3 in Groningen

Sommige opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar, er is dan sprake van een numerus fixus. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd middels een decentrale selectie. 

Opleidingen met numerus fixus

Op vrijdag 7 december 2018 organiseren wel een speciale Open Dag met voorlichting over alle numerus fixus opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen: 

Fysiotherapie
Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken  
Mondzorgkunde 
Toegepaste Psychologie
Verpleegkunde

Bij alle opleidingen van de Hanzehogeschool met een numerus fixus wordt gebruik gemaakt van een decentrale selectie.  Opleidingen met een numerus fixus hebben een vervroegde aanmelddatum. De aanmelddeadline voor de fixusopleidingen is 15 januari 2019. 

Lees alle alle ins en outs van numerus fixus.