All inclusive | Congres 'Growing together: celebrating diversity and fostering inclusion' › Campus Groningen

All inclusive | Congres 'Growing together: celebrating diversity and fostering inclusion'

All inclusive | Congres 'Growing together: celebrating diversity and fostering inclusion'

All inclusive | Congres 'Growing together: celebrating diversity and fostering inclusion'

do, 6 juni 2019 t/m vr, 7 juni 2019
Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Internationale academische conferentie over inclusiviteit op 6 en 7 juni 2019. De titel luidt ‘Growing together: celebrating diversity and fostering inclusion’. De conferentie maakt deel uit van de lustrumviering ter gelegenheid van het 405-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema van het lustrum, dat plaatsvindt op 6 en 7 juni 2019 in het Academiegebouw, is ‘All Inclusive’.

Veelzijdig onderwerp

De Academische Raad, onder voorzitterschap van Mónica López, beschrijft dit veelzijdige onderwerp als volgt:

'Groeien (to grow) verwijst zowel naar het ouder worden van de universiteit als naar andere vormen van groei en ontwikkeling. Het roept ook op hoe de academische wereld nieuwe ideeën cultiveert en koestert als kiemen van vernieuwing. Samen groeien (growing together) geeft kracht; het verenigt ons, versterkt onze onderlinge verbanden en draagt bij aan het besef ergens bij te horen. Saamhorigheid speelt ook een belangrijke rol in succesvolle maatschappelijke verandering.

Het werkwoord vieren (to celebrate) is gekozen om te wijzen op het feestelijke aspect van het jubileum: de lustrumviering. Dit wordt samengebracht met het woord ‘diversiteit’ om aan te geven dat diversiteit niet alleen maar om tolerantie vraagt, maar dat deze gevierd moet worden. Diversiteit omvat de dimensies gender, etniciteit, seksuele geaardheid, sociaal-economische status, leeftijd, begaafdheid, religieuze opvattingen en andere ideologische uitgangspunten. Diversiteit betekent voor ons respect, acceptatie en het toejuichen van deze rijke dimensies die in elk van ons aanwezig zijn. We hebben voor de toevoeging van inclusiviteit (inclusion) gekozen, omdat we willen stellen dat inclusiviteit geen vanzelfsprekend gevolg is van diversiteit maar iets dat nagestreefd en actief bevorderd (to foster) moet worden.'

Uitgebreid programma

Het uitgebreide programma op donderdag 6 en vrijdag 7 juni omvat sprekers van over de hele wereld, die hun kennis bij de Rijksuniversiteit Groningen samenbrengen. Op de conferentie zijn professor Philomena Essed, professor Glenn Adams, professor Jonathan Jansen and dr. Saran Stewart de keynotesprekers. Onze conferentie verwelkomt daarnaast ook sprekers als journalist en Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger bij de VN Clarice Gargard, professor Janet Thompson Jackson en nog vele anderen.

Verschillende keuzeonderdelen in het middagprogramma beslaan onderwerpen zoals het analyseren, meten en implementeren van sociale inclusiviteit vanuit institutionele, wetenschappelijke en activistische oogpunten; de inclusieve maatschappij en duurzame vrede; de manieren waarop diversiteit de maatschappij raakt; ethiek en integriteit; intersectionele perspectieven; de dekolonisering van methodologieën; en inclusieve scholen voor een inclusieve maatschappij.