Conferentie Nederland Digitaal 2020 › Campus Groningen

Conferentie Nederland Digitaal 2020

Conferentie Nederland Digitaal 2020

Conferentie Nederland Digitaal 2020

ma, 16 maart 2020 t/m do, 19 maart 2020
Groningen

De tweede editie van de jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal vindt van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op de conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Onderdeel van de conferentie is ook het tweedaagse wetenschappelijke congres ICT.OPEN.

Strategie Nederland Digitaal

Het kabinet heeft in 2018 de strategie Nederland Digitaal vastgesteld. Hiermee wil het kabinet samen met ondernemers, onderzoekers, overheden en consumenten op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, een duurzame voedselvoorziening, hoogstaande logistiek of dichter bij huis automatisering van bedrijfsprocessen, big data of betere bereikbaarheid: digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om deze doorbraken te realiseren.