Conferentie 'Samen naar een gezonde leefomgeving' › Campus Groningen

Conferentie 'Samen naar een gezonde leefomgeving'

Conferentie 'Samen naar een gezonde leefomgeving'

Conferentie 'Samen naar een gezonde leefomgeving'

wo, 10 oktober 2018
10:00 uur tot 17:00 uur
WestCord WTC Hotel Leeuwarden, Heliconweg 52, Leeuwarden

In het Noorden is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving, maar er is nog veel winst te behalen! Daarom slaan Centre of Expertise Healthy Ageing, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Zorg Innovatie Forum (ZIF), Netwerk ZON en ZorgpleinNoord de handen ineen om op 10.10.2018 hét Healthy Ageing congres van Noord-Nederland te organiseren: ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’.

Programma

Onze leefomgeving heeft grote invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Schone lucht, een comfortabel huis, een groene omgeving, de beschikbaarheid van goede zorg, veiligheid op het werk of op school: het draagt allemaal bij aan kwaliteit van leven. Daarnaast spelen ook een sociaal netwerk, toegankelijkheid van voorzieningen, culturele activiteiten en duurzame inzetbaarheid een cruciale rol.

Er gebeurt gelukkig al veel, maar er is nog meer nodig!
Tijdens het congres brengen we onder andere mbo en hbo onderwijs, ruimtelijke ordening, zorg & welzijn, (sensor)technologie, voeding & beweging en kunst & cultuur bij elkaar en verbinden we ideeën en initiatieven om de leefomgeving in Noord-Nederland gezonder te maken.

Het programma
Kennisdeling, ontmoeting en ontspanning
Onder begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam inspireren wij met keynote speakers, delen wij kennis in verschillende workshops en is er tijd voor ontmoeten en ontspannen op het grote inspiratieplein. De centrale thema's tijdens de workshoprondes zijn: wonen, werken & leren en openbare ruimte.
In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa belichten we ook de invloed van kunst en cultuur op een gezonde leefomgeving.

Keynote speakers
Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, belicht als eerste keynote speaker een gezonde leefomgeving in relatie tot zorg en welzijn.
Ook keynote speakers Ann Heylighen en Marianne Davidson geven vanuit het eigen vakgebied hun visie op bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Programma
09.30 uur:  Inloop
10.00 uur:  Opening dagvoorzitter Marijke Roskam
10.15 uur:  Interactief programma met keynote speakers, workshoprondes
                   en inspiratieplein
16.15 uur:  Afsluiting en borrelen

Bent u er bij? 
Dan gaan we samen naar een gezonde leefomgeving! Meld u vóór 19 september  aan via onderstaande button en houd de website in de gaten voor meer informatie over het programma!