Campus Café HAC › Campus Groningen

Campus Café HAC

Campus Café HAC

Campus Café HAC

do, 6 juni 2019
16:00 uur tot 17:30 uur
De Oude Gasfabriek, Langestraat 66 in Groningen

Hoe ziet de Noordkant van de Healthy Ageing Campus er over vijf jaar uit? Welke impact hebben deze bouwplannen van de RUG en het UMCG op de bereikbaarheid, en wat betekent dit voor het streven naar een gezonde werkomgeving en 'healthy buildings'? Daar draait het om in het Campus Café editie Healthy Ageing Campus op donderdag 6 juni.

Annet de Vree, Community Manager bij Campus Groningen start met een kort overzicht van de bouwplannen die het UMCG en de RUG hebben. Charlotte Kumm, Projectleider UMCG Bereikbaar, laat zien welke stappen het UMCG neemt om het UMCG en de Healthy Ageing Campus bereikbaar te houden voor medewerkers, patiënten en bezoekers en wat onderzoeken onder reizigers hierover laten zien. Jasmijn Wieringa, Hoofd Healthy Ageing Team a.i. van het UMCG, schetst de kansen die er nu liggen om niet alleen mooie maar ook gezonde gebouwen neer te zetten.

Programma

16.00 uur       Inloop met koffie/drankje
16.15 uur       Welkomstwoord door Campus Groningen
16.20 uur       Inhoudelijke bijdrages en pitches:

  • Annet de Vree: Overzicht bouwplannen op het Noordpunt
  • Charlotte Kumm: Bereikbaarheid van UMCG en de Healthy Ageing Campus 
  • Jasmijn Wieringa: Kansen en inspiratie voor 'healthy buildings'

16.40 uur       Borrel
17.30 uur       Einde programma

Locatie
De Oude Gasfabriek, Langestraat 66 in Groningen. Dit is op het 'Cibogaterrein', naast de Healthy Ageing Campus en mét uitzicht over het Noordpunt. 

Impressie Noordpunt
Impressie Noordpunt
Aanmelden Campus Café HAC 6 juni 2019
Over het Campus Café

Het Campus Café wordt twee maal per jaar georganiseerd door het Campusmanagement, zowel op Zernike Campus als op de Healthy Ageing Campus, voor alle mensen die op de campus werken, studeren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Je treft hier je partners uit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en het campusmanagement.