Broodje Onderzoek › Campus Groningen

Broodje Onderzoek

Broodje Onderzoek

Broodje Onderzoek

do, 31 januari 2019
12:00 uur tot 13:00 uur
UMCG, Groningen

Het UMCG is een nieuw project gestart: vanaf november 2018 kunnen geïnteresseerden aansluiten bij 'Broodje Onderzoek'. Broodje Onderzoek is een lunchprogramma waarbij men gedurende de werkweek op laagdrempelige wijze kennis kan maken met toponderzoek in het academische ziekenhuis (UMCG). Vanaf twaalf uur 's middags kan men aansluiten voor de lunch en tegelijkertijd getrakteerd worden op recente ontwikkelingen vanuit medisch onderzoek. 

Toponderzoekers vanuit verschillende specialismen lichten in deze reeks hun resultaten en werkwijze toe in toegankelijke lunchlezingen. Tijdens de lezingenreeks komen onder andere het gebruik van nieuwe technieken zoals Virtual Reality, Big Data en Kunstmatige Intelligentie in gezondheidsonderzoek aan bod  De tweede editie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019. Prof. dr. Pim van der Harst zal de inzet kunstmatige intelligentie in de cardiologie bespreken in deze editie.

Pim van der Harst: kunstmatige intelligentie in de cardiologie

Cardioloog van der Harst werd in 2016 de jongste hoogleraar cardiologie in Nederland. Van der Harst is zeer geïnteresseerd in het gebruik van Big Data en Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Zo wil hij weten waaróm de ene hartpatiënt blijft sukkelen met zijn gezondheid en de ander er snel bovenop komt. Big data, de analyse van enorme hoeveelheden patiëntengegevens, bieden nieuwe mogelijkheden. Ze geven bijvoorbeeld meer zicht op variaties in de genen, die het ontstaan van een hartziekte zouden kunnen verklaren. Van der Harst ziet er veel in.

Lifelines
Hij speurt in de grootschalige Groningse bevolkingsonderzoeken, zoals Lifelines, bijvoorbeeld naar genetische verschillen bij gezonde mensen en hartpatiënten. “Ik verwacht dat inzichten uit big data gaan leiden tot nieuwe medicijnen en meer maatwerk in de behandeling van hartinfarct en hartfalen.” In deze lunchlezing zal hij ingaan op het gebruik van Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Een techniek waarover hoog wordt opgegeven, maar wat is de praktische toepasbaarheid, waar liggen de kansen en uitdagingen? Een verhaal waaruit ongetwijfeld parallellen te trekken zijn naar het bedrijfsleven. 

Voorinschrijving

De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen. De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar bedrijven in de stad krijgen via deze mail de kans hun werknemers via deze voorinschrijving aan te melden. 

Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker daarbij een verzorgde lunch. Op donderdag 31 januari 2019 start de lunchlezing om 12:15 uur in het UMCG in de Ronde Zaal met de inloop. 

Aanmelden
Opgeven is verplicht en kan hier:  https://goo.gl/pBHSVG.