Boekpresentatie: Older people. Improving health and social care › Campus Groningen

Boekpresentatie: Older people. Improving health and social care

Boekpresentatie: Older people. Improving health and social care

Boekpresentatie: Older people. Improving health and social care

do, 24 januari 2019
15:30 uur tot 18:00 uur
Hanzehogeschool, Wiebenga, Petrus Driessenstraat 3 in Groningen, Koffiecorner 1e verdieping

​Onder deze titel is onlangs een unieke Engelstalige uitgave verschenen die de basiscompetenties beschrijft voor bachelor en masterstudenten in zorg en welzijn die met ouderen gaan werken. Op 24 januari wordt het boek 'Older people: improving health and social care' officieel gepresenteerd bij de Hanzehogeschool.

Het aantal ouderen neemt enorm toe, de zorgvraag verandert, er is sprake van multi-problematiek en dat vraagt andere manieren van werken. Binnen de opleidingen is weinig aandacht voor het werk met ouderen en slechts een klein deel van de studenten kiest ervoor om met deze doelgroep te gaan werken. In de praktijk krijgen echter de meeste zorg en welzijnsstudenten met deze doelgroep te maken.

 

Unieke Europese samenwerking

De competentieset, die centraal staat in het boek, is het resultaat van een unieke Europese samenwerking tussen 26 universiteiten en hogescholen vanuit 25 Europese landen met als doel studenten beter voor te bereiden op het werken met ouderen. Bij dit Erasmus project waren vanuit de Hanzehogeschool Groningen medewerkers vanuit de Academie voor Sociale Studies, voor Verpleegkunde, voor Gezondheidsstudies en het Centre of Expertise Healthy Ageing betrokken.

Het boek bevat bijdragen van 31 lectoren, onderzoekers en docenten van de Hanzehogeschool, het UMCG/RUG, de NHL/Stenden en een viertal andere Europese universiteiten. Het boek geeft in het eerste deel een overzicht van de vergrijzing en healthy ageing in Europa, de veranderende zorgvraag en trends in zorg en welzijn voor ouderen. Het tweede deel bevat een boeiende set van basiscompetenties voor professionals die werken met ouderen, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Programma boekpresentatie

 • 15.30 uur: Inloop en ontvangst
 • 16.00 uur: Inhoudelijk programma (zie onder)
 • 17.00 uur: Borrel

Inhoudelijk programma

 1. Welkom
 2. Competenties voor het werken met ouderen in zorg en welzijn 
  Aanleiding en opzet van het boek: Older people: improving health and social care
  (Bea Dijkman - Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healthy Ageing)
 3. Healthy Ageing: kansen en uitdagingen door demografische veranderingen 
  (Erik Buskens - UMCG/RUG)
 4. De zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst (Petrie Roodbol-Hanzehogeschool/UMCG)
 5. Competentie: Professioneel gedrag en ethiek  (Frans van der Werf - Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Verpleegkunde)
 6. Boek overhandigen aan vertegenwoordiger beroepspraktijk en onderwijs

Aanmelden: Diana de Wit, CoE Healthy Ageing.