Barn Talk 'Voor altijd een dilemma, het klimaat' › Campus Groningen

Barn Talk 'Voor altijd een dilemma, het klimaat'

Barn Talk 'Voor altijd een dilemma, het klimaat'

Barn Talk 'Voor altijd een dilemma, het klimaat'

wo, 7 februari 2018
16:00 uur tot 18:00 uur
Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen

EnTranCe, proeftuin voor energie en energietransitie op Zernike Campus Groningen, start met maandelijks terugkerende Barn Talks over de energietransitie in Noord-Nederland. Daarmee worden professionals bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. De eerste Barn Talk vindt plaats op 7 februari in de Energy Barn op EnTranCe. Wouter van Dieren, de patriarch van het Nederlandse duurzame milieu, trapt af met een interessante lezing over de dilemma’s die klimaatverandering met zich meebrengen. 

Platform voor debat

Met de Barn Talks geeft EnTranCe het werkveld een platform om het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame op schone bronnen gebaseerde energiesamenleving. De Barn Talks worden geleid door Marcel Nieuwenweg, bekend als presentator bij RTV Noord. 

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaald die het publiek kan meenemen in de debatten en gesprekken. De Barn Talks geven een extra impuls en netwerk voor energieprofessionals en andere geïnteresseerden rondom het thema energie. De debatten beginnen aan het einde van de middag in de Energy Barn op EnTranCe en er wordt afgesloten met een borrel. De Barn Talks worden vanaf 2018 maandelijks georganiseerd. 

Over Wouter van Dieren en Barn Talk 1

Wat is er tussen 1972 en nu gebeurd op het gebied van duurzaamheid en energie? En wat gebeurt er als we die lijn doortrekken naar de toekomst? Hoe kan de energieagenda er dan voor de komende jaren uitzien? En hoe verbinden we die met Noord-Nederland. Dit staat centraal tijdens de lezing van Wouter van Dieren. Jonge ondernemers en professionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal. 

Wouter van Dieren werd bij toekenning van de Duurzame Dinsdag Prijs 2017 de Patriarch van het Neder-landse duurzame milieu genoemd. Van Dieren is van alle markten thuis, al bijna 50 jaar lang is hij weten-schapper, auteur, journalist, spreker, adviseur, TV-maker en opinieleider. 

Sinds 2010 is hij de grondlegger gastheer van Springtij Forum, het jaarlijkse festival voor de duurzame voorhoede van 600 koplopers uit industrie, financiële wereld, overheid en wetenschap, steeds in sep-tember op Terschelling. Springtij is het grote Forum voor Duurzaamheid met nu 130 partner-organisaties, banken, bedrijven, overheden, wetenschap en NGO’s. Hij is lid van de Club of Rome, lid van de World Academy of Art and Science en Officier Oranje-Nassau en werd geëerd met de Rachel Carson Gold Medal (2006), de WWF Global Merit Award (2012) en de Duurzame Dinsdag Prijs 2017.

Deze Barn Talk wordt gevoerd in het Nederlands.