Barn Talk: Voor altijd met elkaar in verbinding › Campus Groningen

Barn Talk: Voor altijd met elkaar in verbinding

Barn Talk: Voor altijd met elkaar in verbinding

Barn Talk: Voor altijd met elkaar in verbinding

wo, 7 maart 2018
16:00 uur tot 18:00 uur
Energy Barn, EnTranCe terrein, Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen

Barn Talk: Voor altijd met elkaar in verbinding: Integratie, klimaat en economie.

Het zijn de grote vraagstukken van onze tijd: integratie, klimaat en economie. Hoogleraar Klaas van Egmond laat tijdens deze Barn Talk het belangrijke verband zien tussen deze onderwerpen en de grote vraagstukken die hierbij ontstaan. Op 7 maart neemt Klaas van Egmond het stokje over van Wouter van Dieren tijdens de tweede Barn Talk in de Energy Barn. Ook tijdens deze editie is er veel ruimte voor debatten en gesprekken met de aanwezige energieprofessionals en na afloop een grote energienetwerkborrel. 

Direct aanmelden? Klik hier.

Barn Talk #2

Integratie, klimaat en economie

Deze wereldwijde problemen hebben een gemeenschappelijke oorzaak. De toenemende globalisering en recente vluchtelingenstromen zorgen voor een groot integratie-vraagstuk. Het klimaat met alle veranderingen, milieuproblemen en de energietransitie. Met de crisis nog vers in het geheugen natuurlijk alle financieel-economische ontwikkelingen. Wat is de relatie van al deze problemen? En hoe komen we tot gezamenlijke oplossingen? Zijn deze problemen alleen aan te pakken als ze allemaal met een zelfde doel worden opgelost? Dit staat centraal tijdens de lezing van Klaas van Egmond, jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal. 
 

Klaas van Egmond

Prof ir N D (Klaas) van Egmond is als (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid nog enkele dagen per week verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij eerder deeltijd- en voltijd-hoogleraar was. Voordien was hij directeur Milieu van het RIVM en directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (thans PBL) en actief in adviserende en bestuurlijke functies ondermeer als kroonlid van de SER en (nog steeds) als bestuurslid van het NatuurCollege. Hij heeft zijn aanvankelijke natuurwetenschappelijke benadering van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek steeds verder uitgebreid naar de sociaal-culturele en (als mede- initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab) de financieel-economische aspecten. 

Volgende edities Barn Talks

 

De volgende edities vinden plaats op de volgende dagen:

  • Woensdag 4 april
  • Woensdag 9 mei
  • Woensdag 6 juni

Wat zijn Barn Talks

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen in de debatten en gesprekken. De Barn Talks geven een extra impuls en netwerk voor energieprofessionals en andere geïnteresseerden rondom het thema energie.