Quantified Self Institute › Campus Groningen

Quantified Self Institute

Het QSI is een netwerkorganisatie, waarin studenten, docenten en onderzoekers van verschillende lectoraten en kenniscentra met elkaar samenwerken en uiteenlopende projecten aangaan met partners van buiten het onderwijs, zoals zorg- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Challenge yourself Quantified self

The focus of QSI is on self-measurement in relation to healthy growth and healthy ageing. The project program is based on the five themes that have a major impact on personal health: movement, nutrition, sleep, stress and social interaction - the big five for healthy life.

Challenge yourself Quantified self