First patient treated with proton therapy › Campus Groningen

UMCG treats first cancer patients with proton therapy at the Healthy Ageing Campus

 First patient treated with proton therapy

UMCG treats first cancer patients with proton therapy at the Healthy Ageing Campus

Tue, 23 January 2018

 

Last monday, the UMCG was the first hospital in the Netherlands to start proton therapy with cancer patients. With this new technique tumors can be irradiated in a very accurate way, so that surrounding healthy tissues are spared and the chance of side effects decreases. According to the hospital, the first treatments were excellent.

 

In the past three years, the UMCG has been built an impressive center on the Healthy Ageing Campus with meter-thick concrete walls, floors and roof, a particle accelerator of 220 tons and the most modern radiation equipment. In the meantime, dozens of laboratory technicians and clinical physicists have been appointed and trained, national indication protocols have been developed and a virtual proton center has been extensively practiced to prepare as well as possible for the careful treatment of patients. The UMCG proton therapy center is the first center that offers this therapy in the Netherlands. This means that patients no longer have to go abroad to be irradiated with protons, but can now undergo treatment at home.

Unique insight into the new proton center

 Unique insight into the new proton center

Behandeling van kinderen

De therapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren, maar ook andere patiënten met kanker kunnen er baat bij hebben, zoals patiënten met tumoren in het hoofdhalsgebied. Een arts bepaalt op basis van landelijke indicatieprotocollen of een protonenbehandeling voor een patiënt meerwaarde biedt boven de huidige bestralingsbehandeling met fotonen. Naar verwachting komt ongeveer vijf tot tien procent van de circa 60.000 patiënten die per jaar in Nederland bestraald worden, in aanmerking voor de nieuwe therapie.

Voor de verwijzing van patiënten werkt het UMCG nauw samen met andere radiotherapie-instellingen in de regio. Als enig centrum in Nederland gaat het kinderen behandelen met protonentherapie. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het aantal patiënten dat het UMCG gaat behandelen met protonentherapie zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. Het protonentherapiecentrum is onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden.
 

Onderzoek naar protonen


Protonentherapie is een voorbeeld van de ontwikkeling van innovatieve diagnostiek en behandelingen in het UMCG en een van de pijlers van wetenschappelijk onderzoek. In het UMCG werd vorig jaar de eerste hoogleraar met de leerstoel protonentherapie in Nederland, Stefan Both, aangesteld.

 

Samen met MAASTRO Clinic, HollandPTC, andere universitair medische centra, het NKI/Antonie van Leeuwenhoek en het Prinses Máxima Centrum gaat het UMCG een infrastructuur ontwikkelen voor onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van protonentherapie. De centra gaan een gezamenlijke database opzetten waarin de klinische uitkomsten worden opgenomen van alle patiënten die in Nederland met protonentherapie worden behandeld.

 

Bron: GIC.nl