Nieuwe recyclingmachine eet echt alles › Campus Groningen

Nieuwe recyclingmachine eet echt alles

Nieuwe recyclingmachine eet echt alles

Nieuwe recyclingmachine eet echt alles

Stel dat we alles kunnen recyclen, dat er helemaal geen afval meer is. Mooie droom? Nee. Werkelijkheid. Ondernemer Richard Kusters heeft met zijn Maleisische compagnon Ali Mohamad Mamat in Groningen een machine staan waar afval ingaat en niets dan bruikbare stoffen uitkomen.

Wie het niet gezien heeft, gelooft het niet. Gooi er een vrachtwagenband van 60 kilo in en je krijgt 20 liter olie, 20 kilo staal, 20 kilo koolstof en een paar liter gas terug. Allemaal grondstoffen voor nieuwe producten. Niets blijft er verder over.

Een kilo plastic wordt 1,2 liter olie

,,We zijn met vrachtwagenbanden begonnen in onze testinstallatie’’, vertelt Kusters, oorspronkelijk een Brabantse veevoerhandelaar, die in zijn latere carrière voor een afvalverwerkingsbedrijf over de wereld reisde.  ,,Maar we hebben er ook al printertoners, dakleer, natuurrubber en afvalplastic in gegooid. Het resultaat is steeds hetzelfde: olie, gas en herbruikbare vaste stoffen. Van een kilo tot nu toe niet-recyclebaar plastic maken we 1,2 liter olie. Geen uitstoot, geen vervuiling. ’’

Op het terrein van EnTranCe (Energy Transition Centre) op de Zernike Campus in Groningen staat de installatie te snorren. Je ruikt niets, je ziet geen rookwolken, maar er gebeurt veel. De grote tank loopt vol met bruikbare olie. Klaar terwijl u wacht. EnTranCe is de proeftuin voor startups en andere ondernemers die zich bezighouden met nieuwe vormen van energie en energiegebruik.

,,Dit is de perfecte plek voor ons. Wij weten wat onze installatie kan, maar de wereld nog niet. Hier hebben we zichtbaarheid. NGO’s komen op bezoek. Greenpeace, vertegenwoordigers van regeringen uit binnen en buitenland. Laatst nog de Amerikaanse ambassadeur. De ontwikkelingen van de mensen hier zijn waanzinnig boeiend. Iedereen is zelf bezig, maar op het open terrein zie je het, praat je erover, werk je samen als het kan.’’

Wereldwijde afvalberg wordt kleiner

Het is dus geen utopie meer. Kusters en Mamat hopen eind volgend jaar hun eerste grote ‘echte’ installatie te openen op een industrieterrein in Delfzijl. Daar denken ze gebruik te kunnen maken van een regionale investeringssteun. Die installatie is in eerste instantie gericht op vrachtwagenbanden. Ze mikken op 25 ton per dag om mee te beginnen en dan snel te verhogen naar 1000 ton. Kusters: ,,Die banden zijn het begin. We willen straks alle afval doen.’’

Het mes snijdt aan veel kanten. De installatie van Kusters en Mamat helpt de wereldwijde afvalberg te verkleinen, het is een antwoord op de uitputting van fossiele brandstoffen én het is producent van grondstoffen. ,,De olie die wij winnen kan zo in de scheepvaart ingezet worden. We kunnen het op relatief eenvoudige wijze opwaarderen zodat het als brandstof voor personenauto’s geschikt is.’’

Geheim is de katalysator

Maar hoe kan het? Hoe werkt deze truc? Dat is even simpel als ingewikkeld.  De banden worden eerst verwarmd, waardoor gassen ontstaan. Die gaan naar de reactiekamer waar het geheim zit. De polymeren worden er gekraakt. Het behandelde gas gaat naar de condensator, waar de scheiding plaats vindt in een deel gas dat als aardgas gebruikt kan worden en een deel dat als een soort ruwe olie uit de tank komt. In de oven blijven de metaaldelen achter.

Dat geheim in de reactiekamer is de katalysator. Mamat ontdekte die. ,,Het is een permanente katalysator. Hij blijft het doen, je hoeft hem niet te vervangen. Dat is uniek en maakt deze methode haalbaar en betaalbaar.’’

Komende 5 jaar 5000 banen

De twee mannen hebben een persoonlijke drive: het milieu. In Maleisië is het probleem van bergen palmolieresten gigantisch. Mamat zag het met eigen ogen. ,,Onze installatie kan die resten opruimen. Het palmafval kan in onze installatie. En dan krijg je er prachtige olie voor terug.’’ Kusters wil dat ook. ,,Als je over de wereld reist, zie je overal afval liggen. Denk eens aan Afrika, wat onze installatie daar zou kunnen betekenen. We werken de gevaarlijke afvalbergen weg en bieden een nieuwe grondstof. Dat laatste is essentieel. Ik ben er heilig van overtuigt dat aan een beter milieu werken pas echt zoden aan de dijk zet, als er een economisch haalbare structuur onder ligt.’’

En de proefinstallatie snort maar door, in Groningen. De interesse vanuit de wereld neemt in snel tempo toe. Grote afvalverwerkers willen er meer van weten, het proces overnemen. ,,Dat doen we dus niet. We hebben het idee, maar we willen zelf ook de installaties bouwen, om zeker te weten dat het goed gaat. Eerst in Delfzijl, dan in de rest van de wereld. Ons doel? De komende vijf jaar willen we 5000 banen creëren.’’

EnTranCe

Het Energy Transition Centre is de hotspot voor toegepaste wetenschappen, ondernemerschap en innovaties als het gaat om nieuwe producten en diensten die de energiemarkt nodig heeft. De Hanze University of Applied Sciences is de ene initiatiefnemer. Van EnTranCe. De andere is Energy Academy Europe, een internationaal expertisecentrum waar initiatieven, partners en netwerken samensmelten om de energietransitie te versnellen. Die partners zijn de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze University of Applied Sciences, NAM, Gasunie, Gasterra en EBN, die mikken op educatie, innovatie en onderzoek.