In the spotlight: Research & Valorisatie › Campus Groningen

In the spotlight: Research & Valorisatie

In the spotlight: Research & Valorisatie

In the spotlight: Research & Valorisatie

Hoe verbind je wetenschap en de samenleving met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende financiering is, om goede ideeën om te zetten in concrete projecten, producten en diensten? Dan kom je op het terrein van dr. Annemieke Galema terecht, directeur van de afdeling Research & Valorisation van de RUG. Dit bureau is gevestigd aan de Zernikelaan 6 in het midden van de Zernike Campus Groningen.

‘Valorisatie is de centrale term bij onze afdeling. Wij faciliteren de ondernemende universiteit en het UMCG door juist de samenwerking met bedrijven en organisaties te stimuleren. Dat doen we op drie terreinen. We faciliteren en ondersteunen de strategie van de RUG en het UMCG. We ondersteunen wetenschappers bij fondsenwerving op de gebieden waar de RUG en het UMCG zich profileren, sustainable society, healthy ageing en energie. En tot slot dragen we actief bij aan kennisvalorisatie voor de RUG, het UMCG en de stakeholders.

Publiek private samenwerking

In dat kader hebben we de afgelopen tijd veel publiek private samenwerkingen opgezet. We verbinden kennispartners, bedrijven, maatschappelijke organisaties op specifieke thema’s met elkaar en zoeken daar dan ook funding bij. Een mooi voorbeeld hiervan is het CCC, het Carbohydrate Competence Center. Daar wordt gewerkt aan hoogwaardige kennis over koolhydraten, die kan worden gebruikt voor innovaties die bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Echt een goed voorbeeld van effectieve samenwerking tussen kennispartners, overheden en bedrijfsleven.

Valorisatie genereert onderzoek

Binnen de RUG en het UMCG werken wij al sinds de jaren negentig aan valorisatie van kennis met patenten. Daar hebben we inmiddels veel ervaring mee, ook met start-ups. En wat zeer belangrijk is: die patenten leveren geld op, waarmee weer nieuw onderzoek kan worden gefinancierd. Zo brengt onderzoek dus nieuw geld en daarmee nieuw onderzoek voort. De Novalizer, een zeer innovatieve inhaler, is daarvan een prachtig voorbeeld op de Campus ontwikkeld door Prof. Frijlink.

Naar buiten

De universiteit van nu is er sterk op gericht om kennis naar buiten te brengen. We ontwikkelen wel kennis, maar we hebben er op de universiteit niet het alleenrecht op. Bovendien creëer je zo ook weer nieuwe kennis. Wat hier op de Campus gebeurt in dat opzicht, is een zeer goede ontwikkeling. Mooie voorbeelden van uitstekende samenwerking met bedrijven zijn Lode, Syncom en Embed Engineering. Bij de Energy Academy Europe worden maatschappelijke uitdagingen aangepakt op basis van gezamenlijke kennis. Ook bij de ontwikkeling van de ZAP (Zernike Advanced Processing) zie je die trend, die we bij Research en Valorisatie ook echt toejuichen.

Je hebt daar een open mind voor nodig, maar ook letterlijk open gebouwen. Dus gebouwen waar iedereen eenvoudig naar binnen kan, van onderzoekers en ondernemers tot burgers en politiek. Waar je elkaar op verschillende levels kan ontmoeten, ook gewoon simpel bij een kop koffie in een prettige restauratieve voorziening. Misschien ook wel gecombineerd met een mooie publieksacademie. Waar onderwerpen aan bod komen die er toe doen. En die hier in de regio, dus ook buiten Campus, al echt geclusterd zijn, zoals biobased economy, health, ICT en energie. Want Campus Groningen past echt uitstekend in die clusters. De kennis moeten we op de campus delen, maar ook daarbuiten. Daarom is het geheel van de campussen de constellatie die er toe doet: we bouwen aan innovatieve eco-structuren en de gezamenlijke profilering van de regio heeft daar alleen maar baat bij.’