Blockchainrevolutie vanuit Groningen › Campus Groningen

Blockchainrevolutie vanuit Groningen

Blockchainrevolutie vanuit Groningen

Blockchainrevolutie vanuit Groningen

Als de werking van de bitcoin weer ergens uitgelegd moet worden, krijgt Rutger van Zuidam meestal een belletje. Hij is de expert in de techniek erachter, blockchain. De Groninger heeft een missie: de wereld klaar maken voor het systeem, dat de organisatie van onze samenleving drastisch gaat veranderen.

Een pizzaatje. Dat kocht Rutger van Zuidam van de allereerste bitcoins die hij ooit kocht, een jaar of vijf geleden. ,,Ik had er een paar van een bekende overgenomen. Nee, dat de bitcoin nu zo veel waard zou zijn, had ik ook niet gedacht. Maar daar ging het me ook helemaal niet om, om het beleggen. Ik wilde gewoon weten of en hoe het werkte.’’ En dat is nog zo.

De pizza werd keurig bezorgd, de waardeoverdracht had plaatsgevonden via het internet, zonder bank. Het werkte. En Van Zuidam was verkocht. ,,Als je je verdiept in hoe die blockchain, de techniek achter de bitcoin werkt, dan realiseer je je dat de potentie van dat systeem enorm is.’’

Impact groter dan internet

Voor de meeste mensen moet dat verdiepen nog beginnen. ,,We zijn hier nog maar sinds 2009 mee bezig in de wereld. Steeds meer klanten en dus ook ondernemers gaan er mee aan de slag. Het gaat hard. Zoals ik het zeg: het besturingssysteem van onze samenleving is toe aan een update.’’

Ondernemers en wetenschappers raken het er steeds meer over eens: blockchain is een revolutionaire technologie met een impact die misschien wel groter is dan die van het internet. Waarom? Omdat de technologie de verandering mogelijk maakt die mensen samen willen realiseren. Registers als die van de Kamer van Koophandel, van het Kadaster, maar ook  banken, notarissen en accountants. Die hebben allemaal een controlefunctie en ze zijn diep verweven met onze bureaucratie waarmee we alles administratief proberen kloppend te maken. Certificaten, vergunningen, bankgaranties, arbeidscontracten, factuurstromen; het zijn er allemaal uitingen van. Een blockchain maakt het mogelijk deze controlefuncties via het internet te laten uitvoeren door slimme software en slimme, online organisaties.

Programmeerbaar geld

De Groninger richtte DutchChain op, een onderneming gericht op innovatieversnelling en de ontwikkeling van softwareproducten. Het zijn producten die de technologie van blockchain inzetten om vraagstukken op te lossen. De Stadjerspas, waarmee Groningers met een laag inkomen korting krijgen op onder meer sport- en cultuuractiviteiten, maakt er al gebruik van. ,,Door ons product kan de waarde die het saldo op de pas vertegenwoordigt alleen gebruikt worden waarvoor hij bedoeld is. Programmeerbaar geld is het, waar je de bestemming vooraf in programmeert. Het geld is dan digitaal geoormerkt als het ware en werkt dan alleen als het op de juiste manier en op de juiste plek wordt besteed.’’ Zo zijn er meer toepassingen denkbaar. Bijvoorbeeld een kinderopvangtoeslag die waardeloos is als zij niet voor het beoogde doel gebruikt wordt.

Rutger van Zuidam doet meer. Veel meer. In zijn missie om zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen voor deze nieuwe techniek en ook mind-set, geeft hij lezingen, veel interviews, schuift hij aan bij TV-shows. Én organiseert hij het grootste open blockchain innovatie programma van Europa, de Blockchaingers, met hackathons die hun weerga niet kennen.

Blockchaingers

,,Blockchain zelf verandert niets. Mensen doen dat. De technologie helpt hen alleen. En als verschillende partijen samenwerken gaat dat veel beter. Ons innovatieprogramma is de beste manier om zo snel mogelijk werk te maken van blockchain en met veel partijen samen te werken.’’ De beste teams uit meer dan 20 landen werken samen met “launching customers”, grote bedrijven en de Nederlandse overheid, die oplossingen zoeken voor de grote uitdagingen. Zo worden prototypes ontwikkeld die daarna daadwerkelijk kunnen worden doorontwikkeld voor gebruik in de praktijk.

,,De kracht zit in het complete ecosysteem, van toezichthouders tot startups, van internationale bedrijven tot MKB, van universiteiten tot overheid, EU en Verenigde Naties. We brengen iedereen op een comfortabele manier uit de comfortzone, omdat daar de innovatie daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zo leren we collectief. We willen niet een betere versie van wat we al hebben, het gaat om echte doorbraakoplossingen!’’

Wil je bijblijven, dan moet je naar de ‘Groningse’ blockchain hackathon komen. Het is de namelijk de grootste op Aarde. ,,Eerder dit jaar hadden we het  openingscongres van het nieuwe Blockchaingers seizoen in de Ridderzaal. Dat was behoorlijk episch, mag ik wel zeggen. Als je ziet waar iedereen vandaan komt, wat mensen van elkaar leren, wat iedereen te vertellen heeft. Waanzinnig. Nu werken we hard aan de hackathon van April.’’

Blockchain zelf verandert niets. Mensen doen dat. De technologie helpt hen alleen.

Blockchain is van niemand en van iedereen

Van Zuidam is de stellige mening toegedaan dat deze nieuwe technologie niet in handen moet komen van een paar bedrijven of instellingen. ,,Blockchain is in wezen een op het internet geënte technologie. En internet is wel hét voorbeeld van een systeem dat de wereld verandert en dat van niemand is. Het is van ons allemaal. En zo moet het met blockchain ook zijn. Dit nieuwe besturingssysteem van de samenleving moet goed voor ons werken. Nu voelt dat vaak andersom. Kortom, we moeten niet wachten tot grote bedrijven of overheden het ons aangeven. We moeten zelf gaan bouwen, met elkaar.’’

Rutger van Zuidam heeft geen bitcoins om rijk te worden. Hij heeft ze wel om van te leren. ,,Het zou niet zo’n gek idee zijn als veel meer mensen zich in de technologie verdiepen en leren een visie te ontwikkelen en verwezenlijken. Blockchain stelt ons in staat zo veel zaken in onze samenleving ten goede te veranderen, dat het zeer waardevol is om er meer van te weten. Boeken zat, artikelen, en anders wel filmpjes.’’ Zelf blijft hij gewoon doorgaan met ontwikkelen, met mobiliseren, met uitleggen, met experimenteren. ,,Wie er iets meer vanaf weet, kan het gewoon niet meer loslaten.’’