Hanzehogeschool Groningen › Campus Groningen

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen

Met het bijna 220-jarig bestaan van de Hanzehogeschool Groningen is het praktijkgerichte onderzoek en onderwijs in Noord Nederland goed geworteld. Hier vind je de oudste multisectoriële hogeschool van Nederland. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool 28.432 studenten en 3.280 medewerkers. De Hanzehogeschool Groningen staat, net als in 2016, op de derde plaats in de lijst van landelijke grote hogescholen in de Keuzegids HBO 2017. Bovendien zijn de 4 eerste plaatsen op de landelijke lijst van topopleidingen afkomstig van de Hanzehogeschool Groningen. Ook staat de Hanzehogeschool Groningen volgende UMultirank 2017 wereldwijd op een vijfde plek als het gaat om het aantal graduate companies (start-ups).

Studenten uit binnen- en buitenland studeren aan 54 bacheloropleidingen, 8 associate degrees (2-jarige hbo-opleiding) en 22 masteropleidingen. Steeds meer opleidingen bieden Engels- en Duitstalige programma’s aan. Daarnaast maken jaarlijks zo'n 1.100 cursisten onder de vlag van Professionals en Bedrijven gebruik van contractonderwijs (deeltijdonderwijs, cursussen, coaching).

Met 50 lectoraten, vier multidisciplinaire kenniscentra en twee Centres of Expertise is de Hanzehogeschool Groningen een leergemeenschap waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Deze leergemeenschap is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap zijn de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen die nauw verbonden zijn met de noordelijke regio. Daarnaast heeft de Hanzehogeschool bijzondere aandacht voor het honoursonderwijs en de buitengewone positie die de kunsten innemen in het onderwijs en onderzoek.

Onder het motto share your talent. move the world stimuleert de Hanzehogeschool Groningen haar studenten uit om hun kennis en talenten te delen met de wereld om hen heen.

De ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in vijf stafbureaus en een facilitair bedrijf. Zij zorgen ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen.

 

Onze missie

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis.

Deze missie komt voort uit de identiteit als brede en diverse hogeschool en maatschappelijke onderneming. De centrale waarden die hierbij horen zijn:

  • individuele ontplooiing;
  • respect en actieve tolerantie;
  • ondernemend;
  • verantwoordelijk.

Vanuit deze centrale waarden levert de Hanzehogeschool Groningen een bijdrage aan de professionele beroepsbeoefening in de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving.

Onze visie

Onze visie schetst hoe de Hanzehogeschool Groningen er in de toekomst uitziet. We bouwen hierbij voort op onze Onderwijsvisie 2020 waarin we stellen dat we een leergemeenschap willen zijn: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

De leergemeenschap krijgt in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen: een fysieke of virtuele vorm waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar komen. Innovatiewerkplaatsen zijn bij voorkeur multidisciplinair. Juist op het snijvlak van disciplines ontstaat innovatie. In de samenwerking met andere disciplines leren studenten ook over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken en zich in te leven in mensen met andere achtergronden. Innovatiewerkplaatsen zijn een voedingsbodem voor innovatieve producten, diensten en startups. Ze leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan valorisatie.