Kennisinstellingen › Campus Groningen

Kennisinstellingen

Kennisinstellingen

 

Excellente kennis in de breedte

 

Een stad die groot genoeg is om net niet te verdwalen en klein genoeg is voor korte lijntjes en warme contacten. Belangrijke ingrediënten van deze innovatieve stad zijn haar cooperatieve bedrijven en brede kennisinstellingen; dit leidt tot aanwezigheid en verankering van hoog en breed opgeleid human capital.

Een totale studentenpopulatie van rond de 60.000 en jaarlijks 10 tot 12 duizend afstudeerders. Hanzehogeschool, UMCG en RUG zorgen ervoor dat Groningen de stad is met de grootste populatie jonge mensen van Nederland.