Talent › Campus Groningen

Toegang tot talent

Talent

Al meer dan 400 jaar staat Noord Nederland bekend als een bron van hoogwaardige wetenschappelijke kennis en kunde: Nobelprijs winnaars, de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke docent, de eerste Nederlandse astronaut en de eerste president van de Europese Centrale Bank werden in Noord Nederland al opgeleid.

Wisselwerking bedrijfsleven en onderwijs

Op Campus Groningen komen bedrijven in contact met studenten, en dus met potentiële nieuwe werknemers. Dit kan door een actieve bijdrage te leveren aan het educatieprogramma door middel van gastdocentschappen of projectonderwijs, door het aanbieden en begeleiden van stages en scripties en door het samenwerken met studenten en onderzoekers binnen proeftuinen. Binnen de Zernike Advanced Processing proeftuin werken bijvoorbeeld alle drie de onderwijsniveaus samen met bedrijven aan de opschaling van productieprocessen. Zo ontstaat op Campus Groningen een win-win situatie voor bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen.

Werknemers kunnen ook blijven leren door middel van bijscholing. Op de Campus Groningen zijn er volop mogelijkheden om aan te sluiten bij workshops, Summer Schools, Ronde tafels, lezingen en congressen. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan ‘post graduate’ cursussen en ‘op maat gemaakte’ trainingsprogramma’s voor professionals.