Gladheidsbestrijding › Campus Groningen

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

In de wintermaanden wordt er aan gladheidsbestrijding gedaan op Zernike Campus Groningen. Een aantal partijen werken samen om de wegen op en naar Zernike Campus Groningen begaanbaar en veilig te houden bij gladheid door sneeuw en ijzel. Lees hier waar gestrooid wordt, en wat de mogelijkheden voor bedrijven zijn om gladheidsbestrijding op eigen terrein te regelen.

Strooien hoofdwegen

De gemeente Groningen strooit bij winters weer alleen de hoofdwegen naar en op Zernike Campus. Dit zijn de wegen, waar de bus op rijdt: de Zernikelaan en de Prof. Uilkensweg. Ook strooien zij op een deel van het Blauwborgje.

U kunt hier een overzichtskaart vinden van alle gemeentelijke strooiroutes in het winterseizoen 2017-2018.

Strooien overige wegen

Het terreinbeheer van de Rijksuniversiteit Groningen zorgt ervoor, dat op een aantal van de overige wegen sneeuw geruimd wordt en gestrooid wordt bij glad weer in samenwerking met een private partij. Dit betreft de volgende wegen:

 • Blauwborgje (deels)
 • Zernikelaan (achterste gedeelte)
 • Zernikeplein
 • Landleven
 • Netelbosje
 • Nadorstplein
 • Nijenborgh

De afspraak is dat, in geval van verwachte vorst c.q. gladheid, deze gebieden om 9:00 uur gestrooid zijn. Sneeuw wordt zo snel mogelijk verwijderd. Door de RUG wordt met vrij fijn zout gestrooid. Dit heeft als nadeel, dat niet heel goed zichtbaar is of er wel of niet gestrooid is. Het voordeel is dat er precies en beter egaal dekkend mee gestrooid kan worden. Het zout werkt echter alleen goed gecombineerd met betreding. Er moeten dus mensen lopen/fietsen/rijden om het zout optimaal zijn werk te laten doen. 

Let op: op een aantal wegen wordt dus niet gestrooid, zoals op de Kadijk en op De Deimten.

Opties extra strooien voor bedrijven

Voor bedrijven op Zernike Campus die behoefte hebben aan extra strooien op hun eigen terrein, is er een aanbieding via het terreinbeheer van de RUG. U kunt, indien gewenst, met het hoofd Terreinbeheer van de RUG, de heer Mark Bloeming, een aparte afspraak maken over gladheidsbestrijding op uw eigen terrein. Onderstaand de basis voor deze afspraken:

 • De inrit, parkeerplaats en toegang tot uw pand wordt meegenomen in de gladheidsbestrijding op de Zernike Campus zodra dit nodig is
 • De gladheidsbestrijding bestaat uit het strooien van zout. Dit wordt voor 9:00 's ochtends uitgevoerd.
 • De kosten voor bovenstaande bedragen € XXX excl. btw per keer. Het voor u geldende tarief is afhankelijk van oppervlakte die gestrooid moet worden op uw terrein. Om een beeld te schetsen op basis van de ervaring: in een milde winter wordt er ongeveer 10x gestrooid
 • Sneeuwschuiven wordt doorberekend aan de hand van daadwerkelijk bestede uren
 • Als gladheidsbestrijding en/of sneeuwschuiven wordt uitgevoerd, dan ontvangt u een wekelijks kostenoverzicht per e-mail. Afrekening is aan het einde van het seizoen en bestaat uit de som der weekstaten

Vragen en meer informatie

Wilt u graag informeren naar de  mogelijkheden om op uw terrein te laten strooien en/of sneeuwruimen via de RUG? Neem dan contact op met het hoofd Terreinbeheer van de RUG, de heer Mark Bloeming. Contactgegevens:

Mark Bloeming
Facilitair Bedrijf RUG
Blauwborgje 8
9747 AC  Groningen
T: 050-363 8706
E: m.bloeming@rug.nl