Ons DNA › Campus Groningen

Ons DNA

Ons DNA

Stelt u zich eens voor dat u terecht komt in een stad met 200.000 inwoners, waarvan de helft jonger dan 35, één van de jongste steden, met alle innovatie, creativiteit, talent en bedrijvigheid die daarmee gepaard gaat.  Maar liefst 44% van alle inwoners is hoger opgeleid, dit ligt 10% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het slimme begin

Een stad die groot genoeg is om niet te verdwalen en klein genoeg is voor korte lijntjes en warme contacten. Belangrijke ingrediënten van deze innovatieve stad zijn haar cooperatieve bedrijven en brede kennisinstellingen; dit leidt tot aanwezigheid en verankering van hoog en breed opgeleid human capital.

Er is géén andere universiteit die Science & Engineering kan combineren. “Engineering research” overbrugt de kloof tussen fundamentele wetenschappen en de behoeftes van de samenleving. We hebben een brede universiteit waar we niet alleen technische studies hebben, zoals de technische universiteiten, maar ook geesteswetenschappen, geneeskunde, economie en recht. Vragen vanuit het bedrijfsleven en de samenleving bekijken we vanuit verschillende standpunten waardoor we  een gefundeerder antwoord kunnen geven.

Het combineren van en het ruimte geven aan deze brede kennis, maakt dat we in Groningen het slimme begin kunnen maken.  Enerzijds is het onze mentaliteit, anderzijds is het het faciliteren van de juiste infrastructuur. We bieden ruimte voor proefvelden, richten faciliteiten in op experimenteren, waardoor de start van innovatie en de eerste pilot dan ook echt tot hun recht komen. Van bierviltje tot labtafel, van proof of concept tot start up.

The Story of Campus Groningen

The Story of Campus Groningen

Excelleren in Advanced Materials & Smart Data

Deze aanwezige human capital, met brede kennis, de focus op willen leren en experimenteren, de juiste faciliteiten en infrastructuur, gaan samen wereldwijde uitdagingen aan. Deze coöperatieve instelling maakt dat de Gemeente en Provincie Groningen, de kennisinstellingen én de (hieruit ontstane) bedrijven zich gezamenlijk toeleggen op drie speerpunten waar ze het verschil willen maken; Healthy Ageing, Sustainable Society en Energy.  Als je deze dan afpelt en als je goed kijkt naar de innovaties die uit Groningen voortkomen, dan blijkt dat Groningen iets unieks in handen heeft met impact op alle drie de speerpunten. Groningen excelleert als het aankomt op Advanced Materials en Smart Data.