Zonnepark Dorkwerd › Campus Groningen

Zonnepark Dorkwerd

2020-2021

Zonnepark Dorkwerd

Zonnepark Dorkwerd

Er is een nieuw zonnepark bij Dorkwerd gepland, bij het Baggerdepot Dorkwerd. Het baggerdepot ligt tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal, bij de kruising van deze twee wateren. De plannen voor het zonnepark werden in september 2018 gepresenteerd tijdens een informatiemiddag over het nieuwe bestemmingsplan voor Zernike Campus.

Betrokken partijen

De betrokken bedrijven zijn Solarfields, Grondbank GMG en K3. De vergunningprocedure voor het realiseren van een zonnepark op het depot is inmiddels in gang gezet. Het zonnepark zou 12 hectare groot moeten worden en met de jaarlijkse energieopbrengst van het zonnepark kan 5 miljoen keer gedoucht worden.

Gemeente Groningen en Warmtestad zijn op zoek naar geschikte warmtebronnen voor de levering van duurzame warmte. Met behulp van het systeem wordt een duurzame warm waterbron gecreëerd. Het beoogde zonthermie park levert daarmee een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen en provincie Groningen.

Planning

Momenteel (september 2019) wordt er gewerkt aan de vergunningen. Het is de bedoeling om in het tweede kwartaal van 2020 met de bouw van het zonnepark te beginnen. Oplevering is gepland in 2021.