Zernikeplein 7 (ZP7) › Campus Groningen

Zernikeplein 7 (ZP7)

2018-2022

Zernikeplein 7 (ZP7)

Zernikeplein 7 (ZP7)

De Hanzehogeschool verbouwt vanaf 2018 het complex van de Van Olst Toren (ZP7). Het doel is de reactie van een toegankelijk campusgebouw, en een levendig middelpunt voor studenten, medewerkers én bezoekers.

Hoofdstraat

In de nieuwe opzet van het complex wordt er een hoofdstraat gemaakt die het verbindend element zal vormen binnen het complex. Het Atrium vormt dan het kruis- en ontmoetingspunt. Hiervoor zullen enkele gebouwdelen worden gesloopt. Er komt duurzame nieuwbouw voor in de plaats, die wordt geïntegreerd met de huidige gebouwdelen.

Binnentuin ZP7 artist impression
Binnentuin ZP7 artist impression

Tijdelijke huisvesting

Om studenten, medewerkers en bezoekers zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, is er tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij ZP7 in mei 2018: het U-gebouw.

Meer informatie

Meer info en gedetailleerde planning bekijken? Bezoek dan de website van de Hanzehogeschool. Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer weten? Mail dan naar: bouwZP7@org.hanze.nl

Conferentieruimte en binnentuinen

In de nieuwbouw zal o.a. plaats zijn voor een grote conferentieruimte. Ook worden er binnentuinen gecreeërd, met ontspannen verblijfsruimtes, die ook zorgen voor veel licht in de gebouwdelen.

Elke individuele School van de Hanzehogeschool zal een herkenbaar ankerpunt en entree krijgen

Het U-gebouw. Foto: Hanzehogeschool
Het U-gebouw. Foto: Hanzehogeschool

Update juli 2019: afronding fase 1, opstart fase 2

Fase 1
In de zomervakantie van 2019 wordt het eerste deel van de nieuwe A-vleugel opgeleverd, zodat we deze in het nieuwe schooljaar in gebruik kunnen nemen. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om dit bouwdeel af te ronden. De binnenwanden zijn klaar en de stoffeerders zijn bezig met de afwerking. Hierna worden alle installaties gestart, zodat het gebouw gebruiksklaar is.
 
Fase 2
Ook wordt in de komende weken fase 2 opgestart. Vleugels B en C worden ontruimd, zodat deze halverwege juli gesloopt kunnen worden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het tweede deel van de nieuwbouw. De sloopt vindt voornamelijk plaats in de zomervakantie en loopt door tot medio oktober. Daarna worden de funderingen gelegd en kan de bouw weer beginnen.

Nieuwe naam: VanOlstBorg

Het uiteindelijke nieuwe gebouw op ZP7 krijgt een nieuwe naam: De VanOlstBorg. De toren blijft gewoon de Van OlstToren heten. De Hanze houdt alles zo simpel mogelijk: er komt een A- en een B-vleugel en vier patio’s. In het nieuwe schooljaar 2019-2020 komen tijdelijke verwijsborden naar de nieuwe A-vleugel. In deze vleugel starten ze gelijk met de nieuwe nummering. Zo kan iedereen vanaf het begin goed de weg vinden.

Voor meer verbouwingsnieuws van de Hanze over ZP7 in juli 2019, klik hier.