Zernikeplein 7 (ZP7) › Campus Groningen

Zernikeplein 7 (ZP7)

2018-2022

Zernikeplein 7 (ZP7)

Zernikeplein 7 (ZP7)

De Hanzehogeschool verbouwt vanaf 2018 het complex van de Van Olst Toren (ZP7). Het doel is de reactie van een toegankelijk campusgebouw, en een levendig middelpunt voor studenten, medewerkers én bezoekers.

Hoofdstraat

In de nieuwe opzet van het complex wordt er een hoofdstraat gemaakt die het verbindend element zal vormen binnen het complex. Het Atrium vormt dan het kruis- en ontmoetingspunt. Hiervoor zullen enkele gebouwdelen worden gesloopt. Er komt duurzame nieuwbouw voor in de plaats, die wordt geïntegreerd met de huidige gebouwdelen.

Binnentuin ZP7 artist impression
Binnentuin ZP7 artist impression

Tijdelijke huisvesting

Om studenten, medewerkers en bezoekers zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, is er tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij ZP7 in mei 2018: het U-gebouw.

Meer informatie

Meer info en gedetailleerde planning bekijken? Bezoek dan de website van de Hanzehogeschool. Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer weten? Mail dan naar: bouwZP7@org.hanze.nl

Conferentieruimte en binnentuinen

In de nieuwbouw zal o.a. plaats zijn voor een grote conferentieruimte. Ook worden er binnentuinen gecreeërd, met ontspannen verblijfsruimtes, die ook zorgen voor veel licht in de gebouwdelen.

Elke individuele School van de Hanzehogeschool zal een herkenbaar ankerpunt en entree krijgen

Het U-gebouw. Foto: Hanzehogeschool
Het U-gebouw. Foto: Hanzehogeschool