Upgrade Zernikelaan › Campus Groningen

Upgrade Zernikelaan Groningen

2019-2021

Upgrade Zernikelaan

Upgrade Zernikelaan Groningen

Het initiatief is genomen om de Zernikelaan een nieuwe inrichting te geven. Een inrichting die aansluit bij het karakter van de campus en anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen in het noordelijk deel van de Zernike Campus.
 

Veilige verbindingen

Het gebied tussen de Kapteynborg, het Willem Alexander Sportcentrum en de Van DoornVeste vraagt om een doordachte oplossing voor de vele kruisende verkeersstromen in dit gebied; de doorgaande busbaan met haltes, de oost-west campuswegen voor fietsers en voetgangers op de campus en de nieuwe noord-zuid route van de ‘Zernike promenade’.

 

De bushaltes op het Hereplein in de stad hebben model gestaan voor de oplossing die hiervoor gekozen is: een pleinruimte in één materiaal waar de bussen halteren. Het karakter van het plein duidt een gebied aan waar het verkeer (voetganger, fietser en bus) gemengd is en de bussen rustig rijden. Het plein op de Zernikelaan legt de verbinding tussen de Van Doornveste en het Willem Alexander Sportcentrum, een combinatie van sportvoorziening en wachtruimte voor de bushalte die voor animatie van de ruimte zal zorgen. Doel van de ingreep is om zowel de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker te maken, de capaciteit van de bushalte te vergroten (verbreding van het wegprofiel om passeren van bussen mogelijk te maken) én een aantrekkelijk en dynamisch verblijfsklimaat te realiseren.

 

 

Doortrekken Zernike Promenade

Vanaf het Willem Alexander Sportcentrum naar het noorden ontbreekt een goede en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers. Aan de oostzijde van de weg is ruimte om de ‘Zernike promenade’ langs de vijver door te trekken naar het noorden zodat een goede verbinding tot stand komt.

De twee bestaande bushaltes op de Zernikelaan (entree en midden) hebben geen profielverandering nodig. De bushaltes moeten voldoen aan de inrichtingseisen van het openbaar vervoer. De halte ter plaatse van de Bernouilliborg kan, in navolging van het busplein, meer ingericht worden als verblijfsplek. Ter plaatse van deze halte en de aanlanding van de voetgangersbrug is een paviljoen of uitspanning aan de kade voorzien.

De Zernike promenade is een brede parkstrook langs de vijver, de busbaan en de weg, waarin bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad een continue en aantrekkelijke verbinding van bijna 1600 meter door de campus gaan vormen. De kop van de vijver is een aantrekkelijk verblijfsgebied gebleken; de bankjes zijn populair en het ligt goed in de routes op de campus. Op deze plek wordt een nieuwe verblijfsplek aan het water voorgesteld.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie? Lees dan hier de plannen voor de Zernikelaan na. Je kunt tevens hier het Masterplan Zernike Campus, dat ten grondslag licht aan de aanpak van de Zernikelaan, downloaden.

Update november 2018

Het project Zernikelaan zit  in de aanbestedingsfase. De gemeente verwacht in januari 2019 een aannemer gevonden te hebben die het werk voor kan uitvoeren. Begin volgend jaar wordt bekend wie de aannemer is en hoe de planning verloopt van de uitvoering.

Update januari 2019

Op vrijdag 11 januari is de overeenkomst getekend tussen de gemeente Groningen en Oosterhof Holman voor de reconstructie van de Zernikelaan. Dit bedrijf kwam in de aanbesteding als beste uit de bus. De werkzaamheden gaan van start in de zomer van 2019. Lees hier meer over de keuze in deze aanbesteding.

Update 1 augustus 2019

Martine Nauta van aannemer Oosterhof Holman geeft een update over de vorderingen van de werkzaamheden aan de Zernikelaan. De eerste fase van het project Upgrade Zernikelaan verloopt voorspoedig! Check snel de video van CampusTV hiernaast.

Update werkzaamheden aan Zernikelaan

Update werkzaamheden aan Zernikelaan

Update september 2019: Eerste fase Upgrade Zernikelaan succesvol afgerond

Fors geïnvesteerd in verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid

Tijdens de zomervakantie werkte Oosterhof Holman, in opdracht van gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen aan de entree van de Zernike Campus. De fietspaden en de rijbanen zijn voorzien van nieuw asfalt en de afritten van de ringweg zijn verbreed voor een betere doorstroming van het verkeer. Het gebied onder de ringweg tot aan Blauwborgje is vernieuwd, overzichtelijker ingericht voor fiets- en autoverkeer, er zijn verkeerslichten geplaatst en de inrit naar het crematorium is verplaatst.

Zo druk als het tijdens collegedagen is op de Campus, met 35.000 fietsers die er hun weg vinden, zo rustig is het er tijdens de vakantieperiode. Daarom wordt er in de vakantieperiodes aan de Zernikelaan gewerkt. Nu het studiejaar is begonnen ligt de entree van de Campus er weer netjes bij. Er vinden nog wel afrondende werkzaamheden plaats en in het najaar wordt de groenvoorziening aangeplant.

Investeren in verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid
De werkzaamheden maken deel uit van de Upgrade Zernikelaan, die dwars door de Campus loopt. Er wordt fors geïnvesteerd in de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid, waarmee de sfeer en uitstraling van de Zernike Campus een boost krijgen. De komende drie jaar wordt er in deelfases aan de Zernikelaan gewerkt. De volgende fase is aan de noordzijde van de Zernikelaan. Die werkzaamheden worden eind 2019 voorbereid en gaan naar verwachting begin 2020 van start.

 

Vernieuwde bocht bij Blauwborgje. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander
Vernieuwde bocht bij Blauwborgje. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander
Blik op nieuwe rijbaan Zernikelaan. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander
Blik op nieuwe rijbaan Zernikelaan. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander