ZAP Facility › Campus Groningen

ZAP Facility

Gereed

ZAP Facility

ZAP Facility

ZAP staat voor Zernike Advanced Processing. In deze unieke faciliteit kunnen ondernemers laboratoriumuitkomsten testen en opschalen in een semi-industriële omgeving. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot een markt-klaar product. Daarnaast worden jonge professionals beter opgeleid, zijn er bij- en herscholingsmogelijkheden, wordt onderzoek voor mkb en start-ups gefaciliteerd en zal ZAP Groningen uiteindelijk arbeidsplaatsen opleveren. ZAP Groningen richt zich op biobased producten met behulp van groene chemie, bioraffinage en smart processing.

Biomassa

Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine, hennep en meer. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa. Met andere woorden, met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op. Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kleding industrie. Een mooi regionaal voorbeeld is het verwaarden van garnalendoppen.

Samenwerkingsverband

ZAP is een samenwerkingsverband van:

  • Hanzehogeschool Groningen (lead partner)
  • Noorderpoort
  • Rijksuniversiteit Groningen