WarmteStad › Campus Groningen

WarmteStad geothermieproject

Vanaf 2017

WarmteStad

WarmteStad geothermieproject

Op Zernike Campus Groningen bouwde WarmteStad vanaf 2017 aan een vernieuwend geothermieproject. Het doel was om met aardwarmte (geothermie) circa 10.000 huishoudens van warmte te voorzien. Op deze manier werkte de stad aan een nieuwe, duurzame energievoorziening, waardoor de afhankelijkheid van 'het gas' kan dalen. Eind 2017 is het project echter opgeschort. De aandeelhouders, de gemeente en het Waterbedrijf Groningen, hebben besloten om (voorlopig) te stoppen met de voorbereidingen voor de aardwarmtebron, die het aangelegde warmtenet op Zernike Campus moest voeden. ​

Update 2018

Vanaf 2018 levert WarmteStad duurzame warmte aan diverse afnemers op Zernike Campus via de tijdelijke warmtecentrale. Vanaf 2018 zullen hier meer afnemers op aangesloten worden.

 

Geothermieproject gestopt eind 2017: hoe nu verder?

Zoeken naar alternatief voor aardwarmte
De vraag is nu natuurlijk: Hoe gaat WarmteStad hun klanten op Zernike Campus en in de noordwestelijke wijken nu dan wel op een zo duurzame mogelijke manier van warmte voorzien? Dat gaat WarmteStad goed uitzoeken. De komende periode gaat WarmteStad inventariseren welke opties gelden als een duurzaam en economisch verstandig alternatief voor aardwarmte.

Tijdelijke warmtecentrale
WarmteStad is nu druk om voorbereidingen te treffen voor een tijdelijke warmtecentrale, waar klanten op onder meer Zernike Campus in 2018 gebruik van gaan maken. Deze centrale stoot de helft minder CO2 uit dan een traditionele centrale die op aardgas wordt gestookt. Met deze centrale kunnen we via het aangelegde warmtenet tot 2020 warmte aan onze klanten leveren. Daarnaast is het de bedoeling om het warmtenet zo snel mogelijk onder de noordelijke richting door te trekken, zodat WarmteStad ook de flats aan de Planetenlaan kan gaan verwarmen.

Het einde van WarmteStad? Geen denken aan!
Het plan om een aardewarmtebron te boren staat dus tot nader order in de koelkast. Maar dat betekent zeker niet dat WarmteStad stopt met WarmteStad. Integendeel. Zo mocht WarmteStad in de stad Groningen onlangs (december 2017) hun 1000ste klant verwelkomen die gebruik maakt van warmte- en koudeopslag, een vorm van aardwarmte in de ondiepe ondergrond. Kortom: hun bijdrage aan een duurzame stad Groningen gaat op volle kracht door. Lokaal, betrouwbaar en betaalbaar.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan staat WarmteStad daar altijd voor open. U kunt met hen contact opnemen via info@warmtestad.nl of (050) 36 88 700.

Over WarmteStad

WarmteStad, opgericht in 2014 door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, is hét duurzame warmtebedrijf in de stad Groningen. Met de inzet van water als warmtedrager, biedt zij aan inwoners en bedrijven in de stad Groningen voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen. Hiervoor maakt zij op een inventieve manier gebruik van bewezen technieken zoals warmte en koudeopslag (WKO). Zo draagt WarmteStad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan ‘Groningen energieneutraal’ in 2035. 

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsambities van de gemeente Groningen op deze website.
  • Kijk voor meer informatie over de inhoudelijke ontwikkelingen en discussies rond het geothermieproject op de website van WarmteStad